W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną wpłynęły 3 oferty. Z uwagi na to, że wszystkie przekraczają aktualne możliwości finansowe Banku Żywności, Komisja przetargowa postanowiła przedłużyć termin składania ofert do 11 sierpnia 2023 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *