Pierwsze paczki żywnościowe z programu FEBŻ Podprogram 23 wydawane będą w dniach 01 – 03.07.2024, w kolejności alfabetycznej:

A, B, C, Ć, D,E,F,G,H,I,J – 1 lipca

K,L,Ł,M,N,O,P – 2 lipca

R,S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Ż,V,Y – 3 lipca

Paczki wydajemy w godzinach 9.00 – 13,30, z przerwą od 11.00 do 11.20.

Zmiana w Wytycznych MRPiPS dotycząca kryterium dochodowego – Podprogram 2023

12 lutego 2024 r. IZ zatwierdziła Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusz Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – w wersji ujednoliconej.

Dokument ze wszystkimi załącznikami jest dostępny  w naszym FEPŻ owym intranecie WYTYCZNE IZ FEPŻ PP 2023 oraz na stronie internetowej pod adresem IZ: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Najistotniejsza zmiana to podwyższenie kryterium dochodowego do 265% kryterium ustawowego .

Nowe kryteria wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł  

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

Bank Żywności w Elblągu jako Organizacja Partnerska Regionalna [OPR], który razem z Federacją Polskich Banków Żywności [OPO] oraz współpracującymi Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi [OPL] odpowiada za dystrybucję artykułów spożywczych i działania towarzyszące w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Cel programu:

Zadania i działania realizowane w programie:  

 

Więcej na temat uzyskania pomocy żywnościowej i możliwości uczestnictwa w działaniach towarzyszących na stronie: www.fepz.bankizywnosci.pl

 

W ramach FEPŻ realizowanego w roku kalendarzowym 2024, Bank Żywności planuje dystrybucję 392 ton żywności do ok. 11500 osób potrzebujących z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Bezpośrednią dystrybucję żywności będą wspierały organizacje partnerskie lokalne:

  Nazwa OPL gmina telefon email strona internetowa social media
1 GOPS w Iławie Iława 896443046  gops@gops.ilawa.pl                                      bip.gops.ilawa.pl  
2 MGOPS we Fromborku Frombork 552437535 mgops@frombork.pl mgopsfrombork.nbip.pl  
3 MGOPS w Młynarach Młynary 552486720 mgops.mlynary@gmail.com     mlynary.pl  
4 MGOPS w Tolkmicku Tolkmicko 552316324 sekretariat@mgops.tolkmicko.pl  mgopstol.nbip.pl  
5 GOPS Elbląg Elbląg 552371065 sekretariat@gops.gminaelblag.pl gops.gminaelblag.pl  
6 GOPS Gronowo Elbląskie Gronowo Elbląskie 552315610 gops-gronowo@wp.pl gminagronowo.pl  
7 MGOPS Susz Susz 55  2787995 mgops@susz.pl mgopssusz.naszbip.pl  
8 MOPS w  Zalewie Zalewo 897588107 mops@mops-zalewo.pl      bip.mops-zalewo.pl  
9 MGOPS Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański 555065531                     533329931 sekretariat@mgopsndg.pl   mgopsndg.pl FB
10 MOPS w Krynicy Morskiej Krynica Morska 556202417 sekretariat@mops-krynicamorska.pl krynicamorska.naszops.pl  
11 GOPS w Sztutowie Sztutowo 552477109 gops@gops-sztutowo.pl sztutowo.naszops.pl  
12 GOPS w Ostaszewie Ostaszewo 551471561  gops-ostaszewo@gops-ostaszewo.pl gops-ostaszewo.pl  
13 Stowarzyszenie „PAJDKA” w Elblągu Elbląg 556486611 pajdka1970@wp.pl   FB
14 Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu Elbląg 881489749 kontakt@razem.elblag.pl razem.elblag.pl FB
15 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa…” w Elblągu Elbląg 556256282 stowarzyszenie@odnowaelblag.pl                                                                                           

Dodatkowo Bank Żywności będzie realizował działania towarzyszące wśród osób potrzebujących mające na celu wspieranie ich włączenia społecznego:

Grupa docelowa:

Więcej o sposobie kwalifikacji do programu na stronie:  https://fepz.bankizywnosci.pl/kwalifikacja-do-programu/

 

Przewidziane efekty i rezultaty:

 

Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 

Skargi dotyczące sposobu realizacji programu oraz dystrybucji artykułów spożywczych można składać do Federacji Polskich Banków Żyzności na adres e-mail:   fepz@bankizywnosci.pl lub do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Więcej informacji o programie oraz sposobie jego realizacji na stronie internetowej  www.fepz.bankizywnosci.pl

oraz na Mediach Społecznościowych Federacji Polskich Banków Żywności:

Banki Żywności – 🟠 Banki Żywności realizują program… | Facebook

 

FEPŻ_infografika MS i strona net - II opcja.png (1200×1200)

                                       Podprogram 2023

                                                                  FEPŻ

                                (Fundusz Europejski Pomocy Żywnościowej)

                                                              (2021-2027)

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie:

                                                                       maj 2024 r. do listopad 2024 r.___________________________

 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Elblągu do (OPL), który przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim.

 Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych (OPL).

 1. warsztaty kulinarne;
 2. warsztaty edukacji ekonomicznej;
 3. warsztaty dietetyczne;
 4. warsztaty niemarnowania żywności;
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

 

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości

około 34 kg:

1)Artykuły warzywne i owocowe

– Groszek z marchewką

– Koncentrat pomidorowy,

-Dżem truskawkowy

2) Artykuły skrobiowe

– Makaron jajeczny świderki

– Mąka pszenna,

– Kasza jęczmienna

– Płatki owsiane

– Herbatniki maślane

– Kawa zbożowa rozpuszczalna

3) Artykuły mleczne

–  mleko UHT

– Ser podpuszczkowy dojrzewający

4) Artykuły mięsne

– Szynka wieprzowa mielona,

– Szynka drobiowa

– Pasztet wieprzowy

– Szprot w oleju.

5) Cukier

– Cukier biały

6) Tłuszcze

– Olej rzepakowy

7) Dania gotowe

– Fasolka po bretońsku.

 

Linki do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze szczegółami:

  Dokument wraz z załącznikami w wersji pełno kolorowej oraz do wydruków czarno-białych jest dostępny pod adresem:      https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

 

 

 

Aktualizacja OLP na dzień 25-09-2023 r.

Wykaz OPL, gdzie można odebrać żywność w

Podprogramie 2023

 

1 GOPS w Iławie ul. Dąbrowskiego 17 A      14-200 Iława 896443044
2 MGOPS we Fromborku ul. Młynarska 5 b            14-530 Frombork 552437535
3 MGOPS w Młynarach ul. Dworcowa 25            14-420 Młynary 552486720
4 MGOPS w Tolkmicku ul. Sportowa 1                82-340 Tolkmicko 552316324,                                           55 2316326
5 GOPS Elbląg ul. Browarna 85                  82-300 Elbląg 552371065                                            552371066
6 GOPS Gronowo Elbląskie ul. Łączności 3                                          82-335 Gronowo Elbląskie 552315610
7 MGOPS w Suszu ul. Wybickiego 6                14-240 Susz 55  2787995
8 MOPS w  Zalewie ul. Traugutta 4                14-230 Zalewo 897588961
9 MGOPS Nowy Dwór Gdański ul. Konopnickiej 19        82-100 Nowy Dwór Gdański 552472172
10 MOPS w Krynicy Morskiej ul. Górników 15 a            82-120 Krynica Morska 556202417
11 GOPS w Sztutowie ul. Gdańska 55              82-110 Sztutowo 552477109
12 GOPS w Ostaszewie ul. Kościuszki 51  82-112 Ostaszewo 55 2471328
 13 Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu  ul. Stefczyka 7/8 82-300 Elbląg  55 6486611
14 Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu ul. Obrońców Pokoju 7 A    82-300 Elbląg 881489749
15 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa…” w Elblągu ul. Nowodworska 49      82-300 Elbląg 556256281

PODPROGRAM 2021 PLUS – efekty

 1. Bank Żywności w Elblągu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 PLUS współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie maj 2023 r.- wrzesień 2023 r.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 7479 osób znajdujących się w trudnej sytuacji

życiowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

 1. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

110,184 ton żywności;

 13732 paczki żywnościowe,

 23351 posiłków.

 1. W ramach Podprogramu 2021 PLUS realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej.

W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 21 warsztatów edukacyjnych,

w których wzięły 149 osób.

 1. Rodzaje warsztatów:

 

PODPROGRAM 2021 – efekty

 1. (OPR) Bank Żywności w Elblągu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 r. – październik 2022 r.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 12 183 osób znajdujących się w trudnej sytuacji

życiowej z terenu województwa

warmińsko-mazurskiego i pomorskiego

 1. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

253,972 ton żywności;

 47 465 paczek żywnościowych;

 28 799 posiłków;

 1. W ramach Podprogramu 2021 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 40 warsztatów edukacyjnych,

 w których wzięły 506 osób.

 1. Rodzaje warsztatów:

PODPROGRAM 2020 – efekty

 1. Bank Żywności w Elblągu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 r. – październik 2021 r.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 10654osób znajdujących się w trudnej sytuacji

życiowej z terenu województwa

warmińsko-mazurskiego i pomorskiego

 1. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 495,8245  ton żywności;

68499 paczek żywnościowych;

52004 posiłków;

 1. W ramach Podprogramu 2020 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 75 warsztatów edukacyjnych,

w których wzięły 764 osoby

 1. Rodzaje warsztatów:

PODPROGRAM 2019 – efekty

 1. Bank Żywności w Elblągu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 1. Współpracowaliśmy z 15 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 11255 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

– 602 573,5 ton żywności;

– 75 855 paczek żywnościowych;

– 40 535 posiłków;

 1. W ramach Podprogramu 2019 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 75 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 591 osoby
 2. Rodzaje warsztatów: