Menu

Potrzebujących jest więcej,
niż myślisz.

Pomóż już dziś

Tytuł Czym jest bank żywności?

Idea banków żywności narodziła się w Stanach Zjednoczonych. Amerykański biznesmen - John van Hengel po zakończeniu swojej kariery zawodowej podjął pracę jako wolontariusz w organizacji pomocy najuboższym. Zauważył, że wielu właścicieli sklepów marnuje żywność wyrzucając produkty, których termin ważności dobiegał końca. Van Hengel postanowił zbierać od handlowców ową żywność i przekazywać ją na bieżąco do miejskich jadłodajni. Okazało się, że taką działalnością zainteresowane są obie strony – i potrzebujący pomocy, i dystrybutorzy żywności. Dołączyły się inne osoby oraz charytatywne organizacje pozarządowe w całym kraju. Idea zyskała popularność także w Europie. Do Polski wkroczyła wraz z Unią Europejską. Obecnie w Polsce funkcjonują 32 Banki Żywności, zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności, która jest członkiem sieci międzynarodowej.

Bank Żywności w Elblągu został założony z inicjatywy Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych w 2002 roku. Wspiera pomocą żywnościową organizacje i placówki charytatywne na terenie regionu elbląskiego, realizując unijne i krajowe programy pomocy żywnościowej oraz pozyskując żywność od lokalnych producentów i sieci handlowych, tym samym zapobiegając jej marnotrawstwu. ...Czytaj więcej


Tytuł Nasza misja?

Misją Banku Żywności pozostaje niezmiennie ratowanie żywności przed zmarnowaniem oraz wspieranie pomocą żywnościową najbardziej potrzebujących, a także budowanie postaw solidarności społecznej.


Ozdobnik Rozdalejmy około 700
ton żywności rocznie
Ozdobnik Wzpółpracujemy z około
50 organizacjami
Ozdobnik Bierzemy udział w wielu
projektach rocznie

Tytuł Nasi partnerzy

MOPS Carrefour GreenGrow E.Leclerc

Nie zmarnujemy nawet 1%

Przeznacz część swojego podatku
na rzecz Banku Żywności w Elblągu

KRS 0000106109