O nas

Bank Żywności w Elblągu jest związkiem czterech stowarzyszeń: Posiada status organizacji pożytku publicznego.Współpracuje z wieloma organizacjami na terenie Elbląga, powiatów elbląskiego, iławskiego, nowodworskiego. Jest członkiem Federacji Polskich Banków Żywności.


Członkowie:

  • Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
  • Regionalne Centrum Wolontariatu
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Elblągu
  • Chrześcijańska Misja Pomocy Osobom Uzależnionym “Nowa Nadzieja”

Zespół
Specjaliści:
  • koordynator dystrybucji żywności z POPŻ: Anna Urban
  • koordynator pozysku i dystrybucji żywności z sieci handlowych i od producentów: Anna Jabłońska
  • organizator działań edukacyjnych i integracyjnych: Jolanta Kutowska

Historia:

Bank Żywności w Elblągu został zarejestrowany w KRS w 2002 roku. Powstał z inicjatywy Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych jako związek czterech stowarzyszeń, w odpowiedzi na trudną sytuację społeczną w kraju: wysokie bezrobocie i wiele biednych rodzin. Pierwszą siedzibą Banku był pokój użyczony przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, z którym Bank współpracuje do dziś. Pierwszą zbiórkę żywności zorganizował jeszcze przed rejestracją, przed świętami Bożego Narodzenia w 2001 r. Od początku angażuje do współpracy wolontariuszy ze szkół i innych organizacji, także z Caritas. Współpracuje z samorządem miasta Elbląga oraz 14 gmin.
Pierwszy magazyn mieścił się w piwnicy budynku przy Związku Jaszczurczego 17, obecnie użytkujemy magazyn z zapleczem biurowym o łącznej powierzchni około 500 m kw. Działalność Banku systematycznie się rozwija, nie odbiegając od jego misji.