Działania Towarzyszące

 

                                 

 

                                Podprogram 2023

 

                                                             FEPŻ

                                (Fundusz Europejski Pomocy Żywnościowej)

                                                               (2021-2027)

                                                                         

 

Harmonogram działań towarzyszących w podprogramie 2023.

 

Lipiec:

 

09.07.2024 r. godz. 9:00 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie ul. Gdańska 55. Warsztaty z zakresu niemarnowania żywności oraz ekonomiczne dla GOPS Sztutowo. Prowadzący Magdalena Deptuła, Marek Pieńkowski.

 

05.07.2024 r. godz. 9:00 – Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku ul. Młynarska 5b. Warsztaty z zakresu niemarnowania żywności oraz ekonomiczne dla MGOPS we Fromborku. Prowadzący Magdalena Deptuła, Marek Pieńkowski.

 

04.07.2024 r. godz.9:00 – Świetlica wiejska w Suchaczu ul. Królowej Marii 18. Warsztaty z zakresu niemarnowania żywności oraz ekonomiczne dla MGOPS w Tolkmicku. Prowadzący Magdalena Deptuła, Marek Pieńkowski.

 

03.07.2024 r. godz. 9:00 – Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Portowa 4. Warsztaty z zakresu niemarnowania żywności oraz ekonomiczne. Prowadzący Magdalena Deptuła, Marek Pieńkowski.

 

Czerwiec:

 

27.06.2024 r. godz. 9:30 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu – sala nr.1. Warsztaty z zakresu niemarnowania żywności , żywieniowo- dietetyczne oraz ekonomiczne . Prowadzący: Katarzyna Markowska , Marek Pieńkowski.

 

25.06.2024 r. godz. 9 :00 – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim. Warsztaty kulinarne oraz z zakresu niemarnowania żywności. Prowadząca Magdalena Deptuła.

 

19.06.2024 r. godz. 9:00 – Świetlica wiejska w Gronowie Elbląskim ul. Świerkowa 8. Warsztaty kulinarne , niemarnowanie żywności oraz ekonomiczne dla GOPS Gronowo Elbląskie. Prowadzący : Magdalena Deptuła, Marek Pieńkowski.

 

17.06.2024 r. godz. 9:30 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie ul. Traugutta 4. Warsztat żywieniowo -dietetyczny oraz Warsztat ekonomiczny , Prowadzący : Katarzyna Markowska, Marek Pieńkowski.

 

13.062024 r. godz. godz. 9:00 – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących ” Od Nowa…” ul. Nowodworska 49 , Elbląg. Warsztat ekonomiczny oraz żywieniowo – dietetyczny. Prowadzący : Magdalena Deptuła oraz Marek Pieńkowski.

 

11.06.2024 r. godz.9:00 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie ul. Kościuszki 11. Warsztat niemarnowanie żywności oraz ekonomiczny dla GOPS Ostaszewo. Prowadzący : Magdalena Deptuła oraz Marek Pieńkowski.

 

05.06.2024 r. godz. 8:00– Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu. Warsztat kulinarny oraz ekonomiczny dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadzący: Magdalena Deptuła oraz Marek Pieńkowski.

 

 

 

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie:

                                                                                                                  grudzień 2023 r. do październik 2024 r.

 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Elblągu do (OPL), który przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim.

 Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

2 056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych (OPL).

 1. warsztaty kulinarne;
 2. warsztaty edukacji ekonomicznej;
 3. warsztaty dietetyczne;
 4. warsztaty niemarnowania żywności;
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

 

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości

około 34 kg:

1)Artykuły warzywne i owocowe

– Groszek z marchewką

– Koncentrat pomidorowy,

-Dżem truskawkowy

2) Artykuły skrobiowe

– Makaron jajeczny świderki

– Mąka pszenna,

– Kasza jęczmienna

– Płatki owsiane

– Herbatniki maślane

– Kawa zbożowa rozpuszczalna

3) Artykuły mleczne

–  mleko UHT

– Ser podpuszczkowy dojrzewający

4) Artykuły mięsne

– Szynka wieprzowa mielona,

– Szynka drobiowa

– Pasztet wieprzowy

– Szprot w oleju.

5) Cukier

– Cukier biały

6) Tłuszcze

– Olej rzepakowy

7) Dania gotowe

– Fasolka po bretońsku.

 

Linki do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze szczegółami:

  Dokument wraz z załącznikami w wersji pełno kolorowej oraz do wydruków czarno-białych jest dostępny pod adresem:      https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

 

Podsumowanie POPŻ 2014-2020 w zamieszczonych w poniższych linkach.

POPŻ 2014-2020_Info-animacja.mp4

POPŻ 2014-2020_Podsumowanie FPBŻ.mp4

POPŻ 2014-2020_Zwiastun o 5 OPO.mp4

 

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus. 

 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.  
 2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.  
 3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.  
 4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.  
 5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.  
 6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.  
 7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.  

 

 

 

RODO

 

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

 • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
 • Bank Żywności w Elblągu

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

 1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
 2. dochód osoby i rodziny;
 3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

Podgląd obrazu

                                                   PODPROGRAM 2021 PLUS

 

 

    EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

                     POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

  W ramach Podprogramu 2021PLUS realizowaliśmy działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej.

W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie  21 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło 149 osób. 

 

 

W okresie 05.2023 r. – 08.2023 r.  przeprowadzono warsztaty :

 

– ekonomiczne – 6  spotkań  dla 47 uczestników

– żywieniowe – 4 spotkania  dla  28  uczestników

– kulinarne – 5 spotkań  dla 29 uczestników

– niemarnowanie żywności  –  6 spotkań dla  45 uczestników.

 

 

 

Harmonogram działań towarzyszących Podprogram 2021 PLUS

 

Sierpień :

 

28.08.2023 r. godz. 11:30 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

28.08.2023 r. godz. 9:00 – Schronisko dla Bezdomnych w Elblągu ul. Nowodworska 49. Warsztaty ekonomiczne oraz dietetyczne . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

16.08.2023r. godz. 10:00 – Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu ul. Obr. Pokoju 7A . Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS Prowadząca Dorota Brzozowska.

 

10.08.2023 r. godz. 10:00 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8 .Warsztaty  dietetyczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Dorota Brzozowska. Podprogram 2021 PLUS

 

10.08.2023 r. godz. 11:00 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8 .Warsztaty kulinarne oraz dietetyczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Dorota Brzozowska. Podprogram 2021 PLUS.

 

Lipiec:

 

18.07.2023 r. godz. 10:00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie ul. Traugutta 4. Warsztaty żywieniowo – dietetyczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 podprogram 2021 PLUS. Prowadząca Dorota Brzozowska

 

10.07.2023 r. godz. 11:30 -Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8 .Warsztaty kulinarne  dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Dorota Brzozowska.

 

06.07.2023 r. godz. 9:00 – Stowarzyszenie Razem w Elblągu ul. Obr. Pokoju 7A. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 podprogram 2021 PLUS. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

 

05.07.2023 r. godz. 9:30 – Ośrodek Kultury w Młynarach. Warsztaty żywieniowo- dietetyczne  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS. Prowadząca Dorota Brzozowska .

 

 

04.07.2023 r. godz. 11:30 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej  ul. Górników 15a. Warsztaty o niemarnowaniu żywności dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS. Prowadząca Dorota Brzozowska .

 

 

04.07.2023 r. godz. 9:00 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie ul. Gdańska 55. Warsztaty o niemarnowaniu żywności dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS. Prowadząca Dorota Brzozowska .

 

Czerwiec:

 

30.06.2023 r. godz.9:30 – Świetlica w remizie strażackiej, ul. Świerkowa 8 w Gronowie Elbląskim. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

29.06.2023 r. godz.9:30 – Klub Integracji Społecznej w Ławicach .  Warsztaty nt. niemarnowania żywności dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus, prowadząca Dorota Brzozowska .

 

29.06.2023 r. godz. 10:30 -Klub Integracji Społecznej w  Ławicach . Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus, prowadząca Barbara Bukowska .

 

20.06.2023 r. godz. 10:45 – Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim. Warsztaty nt. niemarnowania żywności dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 podprogram 2021 Plus. Prowadząca Dorota Brzozowska.

 

20.06.2023 r. godz. 9:00 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie ul. Kościuszki 11. Warsztaty nt. niemarnowania żywności dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 podprogram 2021 Plus. Prowadząca Dorota Brzozowska.

 

13.06.2023 r. godz. 10:00 – Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Sportowa 1. Warsztaty nt. niemarnowania żywności dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS. Prowadząca Dorota Brzozowska.

 

13.06.2023 r. godz. 12:00 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 podprogram  2021 PLUS w Stowarzyszeniu PAJDKA. Prowadząca Dorota Brzozowska.

 

Maj:

18.05.2023 r. godz. 8:00 – Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu ul. Królewiecka 128. Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadzący, Barbara Bukowska, Kornel Winiarski.

 

 

                                  EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO</

                                                POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020</

 

                                    W ramach Podprogramu 2021 realizowaliśmy działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie  40 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło 506 osób. 

 

W okresie 01.2022- 09.2022  przeprowadzono warsztaty :

 

– ekonomiczne – 15 spotkań  dla 121 uczestników

– żywieniowe – 5 spotkań  dla  69  uczestników

– kulinarne – 9 spotkań  dla 132 uczestników

– niemarnowanie żywności  –  11 spotkań dla  184 uczestników.

                                         PODPROGRAM 2021

 

Harmonogram Działań Towarzyszących :

 

Wrzesień :

 

07.09.2022 r. godz. 10:00 – Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących  ”Od Nowa ” ul. Nowodworska 49 Elbląg. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020.Podprogram 2021.Prowadząca Barbara Bukowska .

 

07.09.2022 r. godz. 9:00 – Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących  ”Od Nowa ” ul. Nowodworska 49 Elbląg. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020.Podprogram 2021.Prowadząca Barbara Bukowska .

 

Sierpień  :

 

22.08.2022 godz. 13:30 – MOPS w Krynicy Morskiej ul. Górników 15. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

22.08.2022 r. godz. 11:00 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie ul. Gdańska 55. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

22.08.2022 r. godz. 9:15 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie ul. Kościuszki 11. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

19.08.2022 r. godz. 10:00 – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku ul. Młynarska 5b. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

19.08.2022 r. godz. 11:00 – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku ul. Młynarska 5b. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

Czerwiec :

24.06.2022 r. o godz.09:00  – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8 . Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 w Stowarzyszeniu PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska. Forma wydawnicza.

 

23.06.2022 r. o godz.09:00  – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8 . Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 w Stowarzyszeniu PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska. Forma wydawnicza.

 

22.06.2022 r. o godz.16:30  – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8 . Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 w Stowarzyszeniu PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska .

 

22.06.2022 r. o godz.15:30  – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8 . Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 w Stowarzyszeniu PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska .

 

22.06.2022 r. o godz.09:00  – Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu punkt wydawania żywności ul. Stefczyka 7/8. Program  edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowania żywności dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021.Forma wydawnicza.

 

21.06.2022 r. o godz.09:00  – Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu punkt wydawania żywności ul. Stefczyka 7/8. Program  edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowania żywności dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021.Forma wydawnicza.

 

20.06.2022 r. o godz.09:00  – Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu punkt wydawania żywności ul. Stefczyka 7/8. Program  edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowania żywności dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021.Forma wydawnicza.

 

10.06.2021 r. godz. 10:00 – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Marii Konopnickiej 19. Warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

07.06.2021 r. godz. 12:00 – świetlica wiejska w Suchaczu. Warsztaty  ekonomiczne oraz program dot. zdrowego odżywiania oraz niemarnowania żywności dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 w MGOPS w Tolkmicku. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

07.06.2021 r. godz. 9:00 – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Sportowa 1. Warsztaty  ekonomiczne oraz program dot. zdrowego odżywiania oraz niemarnowania żywności dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

03.06.2021 r. godz. 9:00 – Bank Żywności w Elblągu. Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz niemarnowania żywności   dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 w Stowarzyszeniu Integracyjnym RAZEM w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

03.06.2021 r. godz. 8:00 – Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne   dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 w Stowarzyszeniu Integracyjnym RAZEM w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

Maj :

 

26.05.2022 r.  godz. 16:00 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka7/8. Warsztaty kulinarne dla podopiecznych ( uchodźców z Ukrainy ) POPŻ 2014-2020 Podprogram  2021 w Stowarzyszeniu PAJDKA .

 

26.05.2022 r.  godz. 17:30 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka7/8. Warsztaty kulinarne dla podopiecznych ( uchodźców z Ukrainy ) POPŻ 2014-2020 Podprogram  2021 w Stowarzyszeniu PAJDKA .

 

04.05.2022 r.  godz. 16:00 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka7/8. Warsztaty kulinarne dla podopiecznych ( uchodźców z Ukrainy ) POPŻ 2014-2020 Podprogram  2021 w Stowarzyszeniu PAJDKA .

 

Kwiecień:

 

19.04.2022 r. o godz.08:00  –  MGOPS w Suszu przy ul. Wybickiego 6 odbędą się warsztaty kulinarne w formie wydawniczej  pt.” JAK DOBRZE WYKORZYSTAĆ ŻYWNOŚĆ ” dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021.

 

19.04.2022 r. o godz.08:30 w MGOPS w Suszu przy ul. Wybickiego 6 odbędą się warsztaty kulinarne w formie wydawniczej  pt.” JAK DOBRZE WYKORZYSTAĆ ŻYWNOŚĆ ” dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021.

 

 

 

14.04.2022 r. godz. 11:00 – ul. Świerkowa 8. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 w GOPS Gronowo Elbląskie. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

14.04.2022 r. godz. 10:00 – ul. Świerkowa 8. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 w GOPS Gronowo Elbląskie. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

13.04.2022r. godz.15:00- Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka7/8. Warsztaty kulinarne dla obywateli UKR zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

07.04.2022 r. godz.8:00 – MOPS w Zalewie , warsztaty żywieniowo-dietetyczne   dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021. Spotkanie odbędzie się w formie wydawniczej .

 

07.04.2022 r. godz.8:30 – MOPS w Zalewie , warsztaty kulinarne  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021. Warsztaty odbędą się  w formie wydawniczej .

 

08.04.2022 r. godz. 8:00  – MOPS w Zalewie , warsztaty kulinarne  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021. Warsztaty  odbędą się w formie wydawniczej .

 

Marzec :

 

18.03.2022 r. godz. 8:30 – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących ” Od nowa… ” w Elblągu ul. Nowodworska 49.                 Warsztaty ekonomiczne  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021.  Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

18.03.2022 r. godz. 9:30 – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących ” Od nowa… ” w Elblągu ul. Nowodworska 49.                 Warsztaty żywieniowo -dietetyczne   dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021.  Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

LUTY    : 

    18.02.2022 r. godz. 8:15 – warsztaty  ekonomiczne dla MGOPS w Młynarach. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej  platforma Messenger. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

 18.02.2022 r. godz. 9:15 – warsztaty żywieniowo -dietetyczne dla MGOPS w Młynarach . Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej  platforma Messenger. Prowadząca Barbara Bukowska. 

   

STYCZEŃ:

 

31.01.2022 r. godz. 10:00- warsztaty  żywieniowo – dietetyczne  dla Stowarzyszenia PAJDKA . Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej  platforma Messenger. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

31.01.2022 r. godz. 11:00 – warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia PAJDKA. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

                                                                                      

 

                           EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

                                            POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

                                    W ramach Podprogramu 2020 realizowaliśmy działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie  75 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło  764 osób. 

W okresie 12.2020- 08.2021  przeprowadzono warsztaty :

 

– ekonomiczne – 29 spotkań  dla 168 uczestników

– żywieniowe – 10 spotkań  dla 56  uczestników

– kulinarne – 26 spotkań  dla 491 uczestników

– niemarnowanie żywności  –  10 spotkań dla  49 uczestników.

 

 PODPROGRAM 2020

 

Harmonogram Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 :

 

Sierpień :

 

04.08.2021 r. godz. 10:00 – Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo- dietetyczne  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

05.08.2021 r. godz. 10: 00 – Bank Żywności w Elblągu . Dwa warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo – dietetyczne  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

06.08.2021 r. godz. 10: 00 – Bank Żywności w Elblągu . Dwa warsztaty ekonomiczne  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

20.08.2021 r. godz. 10: 30 – sala narad w Urzędzie Miejskim w Krynicy Morskiej.. Dwa warsztaty ekonomiczne o dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020  .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

Lipiec :

 

01.07.2021 r. godz. 12:00 – GOPS w Iławie. Warsztaty żywieniowo – dietetyczne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020. Spotkanie odbędzie się w formie online na grupie BŻ – Messenger.

 

01.07.2021 r. godz. 9:00 – Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

02.07.2021 r. godz. 12:00 – GOPS w Iławie. Warsztaty żywieniowo – dietetyczne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020. Spotkanie odbędzie się w formie online na grupie BŻ – Messenger.

 

02.07.2021 r. godz. 9:00 – Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

05.07.2021 r. godz. 9:00 – Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

06.07.2021 r. godz. 9:00 – Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

07.07.2021 r. godz. 9:00 – Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

08.07.2021 r. godz. 9:00 – Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

09.07.2021 r. godz. 8:00 – Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

09.07.2021 r. godz. 11:00 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sztutowie. Warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty żywieniowo – dietetyczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020. Prowadząca Barbara Bukowska. Forma stacjonarna.

 

12.07.2021 r. godz. 8:00 – warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu  dla MGOPS w Tolkmicku. Spotkanie odbędzie się w formie online , grupa BŻ w Elblągu- Messenger. Prowadząca Barbara Bukowska

 

12.07.2021 r. godz. 10:00 – Klub Integracji Społecznej ul. Młynarska 4. MGOPS we Fromborku . Warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo- dietetyczne  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020. Prowadząca Barbara Bukowska. Forma stacjonarna.

 

13.07.2021 r. godz. 9:00 – MOPS w Zalewie. Warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo- dietetyczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020. Prowadząca Barbara Bukowska. Forma stacjonarna.

 

Czerwiec :

 

14.06.2021 r. godz. 8:30 –  warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo- dietetyczne  dla MGOPS w Tolkmicku. Spotkanie odbędzie się w formie online , grupa BŻ w Elblągu- Messenger. Prowadząca Barbara Bukowska

 

07.06.2021 r. godz. 8:30 – warsztaty kulinarne dla MGOPS w Tolkmicku. Spotkanie odbędzie się w formie online , grupa BŻ w Elblągu- Messenger. Prowadząca Barbara Bukowska

 

Maj :

 

10.05.2021 r. godz. 8:30 – warsztaty kulinarne i ekonomiczne dla GOPS w Gronowie Elbląskim. Online – grupa Messenger .Prowadząca Barbara Bukowska

 

Kwiecień :

26.04.2021 r. godz.9:00 – Fb Online grupa BŻ w Elblągu – Messenger. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020

Podprogram 2020. Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

19.04.2021 r. godz. 8:30 – Fb Online grupa BŻ w Elblągu – Messenger. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020

Podprogram 2020. Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

Marzec :

 

31.03.2021 r. godz. 9:00 – Fb Online grupa BŻ w Elblągu – Messenger. Warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo- dietetyczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020 w MGOPS w MŁYNARACH. 

 

31.03.2021 r.  godz. 10:00 – MGOPS w Suszu – warsztaty kulinarne w formie wydawniczej dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

30.03.2021 r.  godz. 10:00 – MGOPS w Suszu – warsztaty kulinarne w formie wydawniczej dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

29.03.2021 r. godz. 10:00 – MGOPS w Suszu – warsztaty kulinarne w formie wydawniczej dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

29.03.2021 r. godz. 9:00 – Fb Online grupa BŻ w Elblągu – Messenger. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020 w MGOPS w MŁYNARACH. 

 

22.03.2021 r. godz. 09:00 – MGOPS w Młynarach ul. Dworcowa 25 warsztaty kulinarne w formie wydawniczej dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

22.03.2021 r. godz. 10:00 – MGOPS w Młynarach ul. Dworcowa 25 warsztaty kulinarne w formie wydawniczej dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

11.03.2021 r. godz. 9:00 –  Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej ” Jak dobrze wykorzystać żywność ” w formie wydawniczej . 

 

 

09.03.2021 r. godz. 9:00 –  Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej ” Jak dobrze wykorzystać żywność ” w formie wydawniczej . 

 

08.03.2021 r. godz. 10:00 – Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu ul. Obrońców Pokoju 7A. Warsztaty kulinarne w formie wydawniczej dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

08.03.2021 r. godz. 09:00 –  Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej ” Jak dobrze wykorzystać żywność ” w formie wydawniczej . 

 

04.03.2021 r. godz. 10:00 – świetlica wiejska w Kwietniewie gmina Rychliki. Warsztaty kulinarne w formie wydawniczej dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu.

 

 

Luty :

 

22.02.2021 r. godz.8:30  – warsztaty ekonomiczne online – miejsce : grupa BŻ Elbląg  FB  messenger. Działania Towarzyszące dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

18.02.2021 r. godz.9:00 – Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej ” Jak dobrze wykorzystać żywność ” w formie wydawniczej . 

 

17.02.2021 r. godz.11:00 – Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej ” Jak dobrze wykorzystać żywność ” w formie wydawniczej . 

 

17.02.2021 r. godz.9:00 – Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej ” Jak dobrze wykorzystać żywność ” w formie wydawniczej . 

 

16.02.2021 r. godz.11:00 – Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej ” Jak dobrze wykorzystać żywność ” w formie wydawniczej . 

 

16.02.2021 r. godz.9:00 – Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej ” Jak dobrze wykorzystać żywność ” w formie wydawniczej . 

 

15.02.2021 r. godz.11:00 – Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej ” Jak dobrze wykorzystać żywność ” w formie wydawniczej . 

 

15.02.2021 r. godz.9:00 – Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej ” Jak dobrze wykorzystać żywność ” w formie wydawniczej . 

 

10.02.2021 r. godz. 10:00 – świetlica wiejska w Jelonkach gmina Rychliki. Warsztat o tematyce kulinarnej ” Jak dobrze wykorzystać żywność ” w formie wydawniczej dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. 

 

08.02.2021 r. godz. 9:00 – warsztaty kulinarne online – miejsce : grupa BŻ Elbląg  FB  messenger. Działania Towarzyszące dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

Styczeń 2021 r.

 

13.01.2021 r. godz.09:00 – MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim . Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.Spotkanie poprowadzi Barbara Bukowska

 

07.01.2021 r. godz.9:30 – świetlica wiejska ul. Osiedlowa 6 w Gronowie Elbląskim. Warsztaty żywieniowo- dietetyczne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020 w GOPS w Gronowie Elbląskim. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

04.01.2021 r. godz. 9:30 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8.  Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska . Warsztaty skierowane są dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

05.01.2021 r. godz. 9:30 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8.  Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska . Warsztaty skierowane są dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

Grudzień 2020 r.

 

23.12.2020 r. godz. 9:00 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty ekonomiczne oraz dietetyczno – żywieniowe dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska . Warsztaty skierowane są dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

                                                                                             

                                                                                            PODPROGRAM 2019

 

                             EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

                                            POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

                                    W ramach Podprogramu 2019 realizowaliśmy działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie  75 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło    591 osób.                                                 

 

W okresie 10.2019 – 07.2020  przeprowadzono warsztaty :

 

– ekonomiczne – 30 spotkań  dla 283 uczestników

– żywieniowe – 5 spotkań  dla 44  uczestników

– kulinarne – 30 spotkań  dla 192 uczestników

– niemarnowanie żywności  –  10 spotkań dla  72 uczestników.

 

 

 

Bank Żywności informuje, że z dniem 31.07.2020r. zakończył realizacje działań towarzyszących w Podprogramie 2019.

 

 

Uwaga !

 

Umożliwiono realizację działań towarzyszących w sposób zdalny oraz realizacje warsztatów stacjonarnie zgodnie ze środkami ostrożności.

W związku z epidemią koronawirusa i wprowadzonymi środkami ostrożności wszystkie warsztaty  zostają zawieszone do odwołania.

 

Harmonogram Działań Towarzyszących w Podprogramie 2019 :

 

Lipiec :

 

03.07.2020 r. godz. 9:00 – Ośrodek Kultury w Młynarach . Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla MGOPS w Młynarach. Prowadząca Barbara Bukowska – spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

06.07.2020 r. godz.9:00 – MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim. Warsztaty kulinarne oraz żywieniowo-dietetyczne . Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

07.07.2020 r. godz. 9:00 – GOPS w Elblągu ul. Browarna. Warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPZ. Prowadząca Barbara Bukowska – spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ.

 

08.07.2020 r. godz. 8:30 – MGOPS w Suszu- sala wydań. ul . Wybickiego. Warsztaty kulinarne . Prowadząca Barbara Bukowska. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ.

 

08.07.2020 r. godz. 10:00 – MGOPS w Suszu- sala wydań. ul . Wybickiego. Warsztaty kulinarne . Prowadząca Barbara Bukowska. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ.

 

09.07.2020 r. godz. 9:00 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

09.07.2020 r. godz. 10:30 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

10.07.2020 r. godz. 9:00 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

10.07.2020 r. 10:30 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

14.07.2020 r. godz. 9:00 – Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych ” Tęcza ” w Zalewie. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ 2019 . Prowadząca Barbara Bukowska – spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

14.07.2020 r. godz. 10:30 – Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych ” Tęcza ” w Zalewie. Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla osób zakwalifikowanych do POPZ 2019 . Prowadząca Barbara Bukowska – spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

21.07.2020 r. godz. 9:00 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

21.07.2020 r. godz. 10:30 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

22.07.2020 r. godz. 9:00 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

22.07.2020 r. godz.10:30 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz  przeciwdziałania marnowaniu żywności dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

23.07.2020 r. godz. 9:00 – Stowarzyszenia na Rzecz Osób  Bezdomnych i Potrzebujących  ” Od Nowa…” ul. Nowodworska 49, 82-300 Elbląg. Warsztaty ekonomiczne . Prowadząca Barbara Bukowska. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

23.07.2020 r. godz. 10:30 – Stowarzyszenia na Rzecz Osób  Bezdomnych i Potrzebujących  ” Od Nowa…” ul. Nowodworska 49, 82-300 Elbląg. Warsztaty kulinarne . Prowadząca Barbara Bukowska. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

27.07.2020 r. godz. 8:30 –  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

 27.07.2020 r. godz. 10:00 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

28.07.2020 r. godz.8:30 –  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

 28.07.2020 r. godz:10:00 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

29.07.2020 r. godz. 8:30 –  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

29.07.2020 r. godz. 8:30 –  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty ekonomiczne  dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

 Czerwiec:

 

02.06.2020 r. godz. 9:00 –  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

02.06.2020 r. godz. 10:30 –  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

05.06.2020 r. godz. 8:15- Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

05.06.2020 r. godz. 10:00- Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

16.06.2020 r. godz. 9:00 –  Klub Integracji Społecznej w Ławicach , Ławice 8. Warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania  marnowaniu żywności dla GOPS w Iławie .Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

19.06.2020 r. godz. 8:15 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności  dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

19.06.2020 r. godz. 10:00 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

Maj:

 

19.05.2020 r. godz. 10:00 – Warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo- dietetyczne dla MGOPS w Suszu. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

20.05.2020 r. godz. 8:30 – Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Miejsce spotkania Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

20.05.2020 r. godz. 10:00 – Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Miejsce spotkania Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

22.05.2020 r. godz. 8:30.  – Warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Miejsce spotkania Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

26.05.2020 r. godz.9:00 – Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Zalewie ul. Traugutta 20. Warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo- dietetyczne dla osób zakwalifikowanych do Pomocy Żywnościowej w  MOPS w Zalewie. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

29.05.2020 r. godz. 8:15 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

29.05.2020 r. godz. 10:00 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

Marzec :

 

10.03.2020 r. godz.8:45 -Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu.

 

13.03.2020 r. godz. 9:00 – MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim ul. Konopnickiej 19. Warsztaty ekonomiczne.

 

17.03.2020 r. godz. 8:45 – Ośrodek Kultury w Młynarach . Warsztaty żywieniowo-dietetyczne oraz ekonomiczne dla MGOPS w Młynarach .

 

18.03.2020 r. godz. 8:45 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty żywieniowo- dietetyczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu.

 

20.03.2020 r. godz. 8:00 – Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Zalewie ul. Traugutta 20. Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla MGOPS w Zalewie.

 

24.03.2019 r. godz.8:45 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu.

 

25.03.2020 r. godz. 8:45 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu.

 

27.03.2020 r. godz. 9:00 – Warsztaty  kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w GOPS w Iławie ul. Dąbrowskiego 17 A.

 

 

 

 

 

 

LUTY :

 

07.02.2020.r. godz. 8:30 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu.

 

11.02.2020 r. godz. 8:30 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w Stowarzyszeniu Integracyjnym RAZEM w Elblągu. 

 

14.02.2020 r. godz.9:00 – sala nr 1 w Urzędzie Gminy w Sztutowie. Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w GOPS w Sztutowie ul. Gdańska 55.

 

21.02.2020 r. godz. 8:30 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu.

 

26.02.2020 r. godz. 8:30 – GOPS w Elblągu ul. Browarna 85. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019.

 

28.02.2020 r. godz.8:30 – świetlica wiejska ul. Osiedlowa 6 w Gronowie Elbląskim. Warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w GOPS Gronowo Elbląskie.

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń :

 

10.01.2020 r. godz. 9:00 – MGOPS Nowy Dwór Gdański ul. Konopnickiej 19. Program edukacyjny nt. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2019.

 

17.01.2020r. godz. 8:30 – Ośrodek Kultury w Młynarach. Warsztaty ekonomiczne oraz  żywieniowo – dietetyczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2019 w MGOPS w Młynarach.

 

22.01.2020 r. godz. 9:00 – stołówka przy MGOPS w Tolkmicku . Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ  Podprogram 2019 w MGOPS w Tolkmicku ul. Sportowa 1.

 

23.01.2020 r. godz. 9:00 – Świetlica wiejska w Kamionku Wielkim . Program edukacyjny nt. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu  oraz warsztaty ekonomiczne dla MGOPS w Tolkmicku.

 

24.01.2020 r. godz.9:00 – świetlica wiejska w Łęczu. Warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny nt. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności  dla MGOPS w Tolkmicku.

 

27.01.2020 r. godz.9:00 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla Stowarzyszenia RAZEM. 

 

29.01.2020 r. godz.9:00- MGOPS we Fromborku ul. Młynarska 5b – sala wydań .Warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ  Podprogram 2019 w MGOPS we Fromborku.

 

31.01.2020 r. godz. 10:00 – Sala narad w UM ul. Górników 15. Warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019. MOPS w Krynicy Morskiej ul. Górników 15a.

 

 

Grudzień: 

 

19.12.2019 r. godz. 10:00 – Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Spotkanie wigilijne w ramach działań towarzyszących niefinansowanych dla podopiecznych Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu.

 

 

Październik

 

 

15.10.2019 r. godz. 8:30 – Schronisko dla osób bezdomnych w Elblągu . Warsztaty  żywieniowo –  dietetyczne oraz godz. 9:30 warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących ” Od nowa ” w Elblągu ul. Nowodworska 49.

 

24.10.2019 r. godz. 8:30 – Schronisko dla osób bezdomnych w Elblągu . Program edukacyjny nt. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz godz. 10:30 warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących ” Od nowa ” w Elblągu ul. Nowodworska 49.

 

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r. 

 

                                      EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

                                            POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

                                                                                         Podprogram 2018

w okresie 10.2018-12.2018

Działania Towarzyszące .

Przeprowadzono warsztaty :

– ekonomiczne w ilości 4 dla 85 osób

– żywieniowe w ilości 3 dla 27 osób

– kulinarne w ilości 4 dla 19 osób

– niemarnowanie żywności w ilości 3 dla 68 osób.

 

                            EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

                                            POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

                                                                                         Podprogram 2018

w okresie 10.2018-06.2019

Działania Towarzyszące .

 

– 30 warsztatów kulinarnych  dla  335 osób

– 7 warsztatów żywieniowo- dietetycznych dla 107 osób

– 26 warsztatów ekonomicznych dla 532 osób

–  11 warsztatów nt. niemarnowania żywności dla 257 osób.

Łącznie przeprowadzono 74 warsztaty dla 1231 osób.

 

 

 

 

Harmonogram działań towarzyszących w podprogramie 2018.

 

czerwiec:

 

7.06.2019 r. godz. 10:00 –  WTZ ul. Saperów w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo -dietetyczne dla Stowarzyszenia PSOUU w Elblągu.Prowadząca Barbara Bukowska oraz Aleksandra Piankowska – Flizik.

7.06.2019 r. godz. 12:00 –  WTZ ul. Saperów w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia PSOUU w Elblągu. Prowadząca Aleksandra Piankowska – Flizik.

 

12.06.2019 r. godz. 9:00 – MGOPS w Suszu ul. Wybickiego. Warsztaty ekonomiczne . Prowadząca Aleksandra Piankowska – Flizik.

 

12.06.2019 r. godz. 10:00 –  MGOPS w Suszu ul. Wybickiego. Warsztaty ekonomiczne . Prowadząca Aleksandra Piankowska – Flizik.

 

MAJ :

 

14.05.2019 r. godz. 10:00 – Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

15.05.2019 r. godz. 9:00 –  Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

17.05.2019 r. godz. 9:30 – Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia RAZEM w Elblągu. Prowadząca Aleksandra Piankowska -Flizik oraz  warsztaty kulinarne – prowadząca Barbara Bukowska .

 

21.05.2019 r. godz. 9:15 –  Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia RAZEM w Elblągu. Prowadząca Aleksandra Piankowska -Flizik oraz  warsztaty kulinarne – prowadząca Barbara Bukowska .

 

22.05.2019 r. godz. 9:00 – Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

28.05.2019 r. godz.10:15 – GOPS Elbląg ul. Browarna . Warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

KWIECIEŃ:

 

10.04.2019 r. godz. 10:00 – MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim. Warsztaty ekonomiczne . Prowadząca Aleksandra Piankowska-Flizik.

 

12.04.2019 r. godz. 10:30 – Miejsko- Gminne Centrum  Kultury  w Zalewie ul. Traugutta 20. Program edukacyjny nt. niemarnowania żywności  oraz warsztaty ekonomiczne . Prowadząca Barbara Bukowska oraz Aleksandra Piankowska – Flizik.

 

16.04.2019 r. godz. 9:30 – GOPS Elbląg ul. Browarna. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ . Prowadząca Aleksandra Piankowska – Flizik oraz Program edukacyjny nt. niemarnowania żywności – prowadząca Barbara Bukowska. 

 

16.04.2019 r. godz. 9:30 – Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA – prowadząca Barbara Bukowska. 

 

17.04.2019 r. godz. 9:30 – Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA – prowadząca Barbara Bukowska. 

 

18.04.2019 r. godz. 10:00 – Bank Żywności w Elblągu. Śniadanie wielkanocne dla osób starszych zakwalifikowanych do PO PŻ w Stowarzyszeniu PAJDKA w  ramach warsztatów kulinarnych  niefinansowanych . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

MARZEC:

 

1.03.2019 r. godz. 10:00 – Świetlica wiejska w Jegłowniku. Program edukacyjny oraz warsztaty ekonomiczne dla GOPS Gronowo Elbląskie. Prowadząca Barbara Bukowska oraz Rafał Narnicki.

 

5.03.2019 r. godz. 9:15 – Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne NIEFINANSOWANE  dla Stowarzyszenia PAJDKA nt. zarządzania budżetem domowym, racjonalnego planowania zakupów oraz praw konsumenta. Prowadząca Aleksandra Piankowska- Flizik. 

 

5.03.2019 r. godz. 10:15 – Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

6.03.2019 r. godz. 8:30 – Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

8.03.2019 r. godz. 10:00 – Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty NIEFINANSOWANE dla Stowarzyszenia PAJDKA – ” Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń kulinarnych , wspólne gotowanie „. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

12.03.2019 r. godz. 10:30 – świetlica wiejska w Gronowie Elbląskim ul. Osiedlowa. Warsztaty kulinarne dla GOPS Gronowo Elbląskie. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

13.03.2019 r. godz. 8:30 – Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

15.03.2019 r. godz. 9:00 – Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia RAZEM w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

15.03.2019 r. godz. 11:30 – MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim. Warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ . Prowadząca Aleksandra Piankowska –  Flizik oraz Barbara Bukowska.

 

15.03.2019 r. godz. 16:00 – Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Elblągu ul. Robotnicza 29. Warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ. Prowadząca Aleksandra Piankowska – Flizik  oraz Barbara Bukowska.

 

19.03.2019 r. godz. 10:30 – Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia RAZEM. Prowadząca Barbara Bukowska. 

 

22.03.2019 r. godz.10:30 – Budynek Klubu Integracji Społecznej w Ławicach. Warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny nt. niemarnowania żywności dla PO PŻ GOPS Iława. Prowadząca Aleksandra  Piankowska – Flizik.

 

26.03.2019 r. godz. 10:00 – Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

29.03.2019 r. godz. 10:30 – GOPS w Iławie. Warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny dot. niemarnowania żywności. Prowadząca Aleksandra Piankowska- Flizik oraz Barbara Bukowska.

 

 

 

Luty 2019 r. :

 

05.02.2019 r. godz. 10:30 – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących ” OD NOWA” w Elblągu ul. Nowodworska 49. Program edukacyjny nt. niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne . Prowadzący Barbara Bukowska, Rafał Narnicki.

 

06.02.2019 r. godz. 9:00 – Bank Żywności w Elblągu.  Warsztat kulinarny dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ w Stowarzyszeniu RAZEM w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

08.02.2019 r. godz. 9:15 – Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ  w  Stowarzyszeniu PAJDKA w  Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

19.02.2019 r. godz. 10:30 – świetlica wiejska w Gronowie Elbląskim. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ w GOPS Gronowo Elbląskie. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

20.02.2019 r. godz. 8:00 – MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ .Prowadząca Barbara Bukowska.

 

22.02.2019 r. godz. 9:30 – świetlica wiejska w Suchaczu . Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ  w MGOPS w Tolkmicku. Prowadzący Barbara Bukowska oraz Rafał Narnicki.

 

22.02.2019 r. godz. 11:00 – świetlica wiejska w Kadynach . Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ  w MGOPS w Tolkmicku. Prowadzący Barbara Bukowska oraz Rafał Narnicki.

 

26.02.2019 r.godz. 10:15 – Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ w Stowarzyszeniu PAJDKA.Prowadząca Barbara Bukowska.

 

27.02.2019 r. godz. 8:30 –  Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ w Stowarzyszeniu PAJDKA.Prowadząca Barbara Bukowska.

 

Styczeń 2019 r. :

 

11.01.2019 r. godz. 9:00 – Ośrodek kultury w Młynarach. Warsztaty żywieniowo – dietetyczne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ.Prowadzący Barbara Bukowska , Rafał Narnicki.

 

15.01.2019 r. godz.12:15 – MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim. Warsztaty  kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

18.01.2019 r. godz. 9:30 – Ośrodek kultury i sportu w Suszu.Warsztaty kulinarne  oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ. Prowadzący Barbara Bukowska , Rafał Narnicki.

 

22.01.2019 r. godz. 09:30 – MGOPS we Fromborku. Warsztaty żywieniowo – dietetyczne  oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ. Prowadząca Barbara Bukowska Rafał Narnicki.

 

25.01.2019 r. godz. 9:30 – Ośrodek kultury i sportu w Suszu.. Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ. Prowadzący Barbara Bukowska , Rafał Narnicki.