Menu

Tytuł Program Operacyjny Pomoc Żwynościowa

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania popż 2014-2020

PODPROGRAM 2017

 

Zmiany w Wytycznych-Podprogram 2017

W dniu 13-09-2017 r. MRPiPS  ogłosiło zmianę Wytycznych na POPŻ-Podprogram 2017.

Do zestawu rocznego zostały dodane 2 nowe produkty:

1) Miód wielokwiatowy 0,4 l/os

2) Kabanosy wieprzowe 0,36 kg/os

Link do Wytycznych: http://popz.bankizywnosci.pl/index.php/2017/209-wytyczne-z-21-czerwca-2017-r

 

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie

 sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z

organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

 1. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł  na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 2. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 3. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  ( OPL ) w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
  1. groszek z marchewką 4 kg,
  2. fasola biała 4 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
  6. makaron jajeczny 4,5 kg,      
  7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  8. ryż biały 4 kg,
  9. kasza gryczana 2 kg,
  10. herbatniki maślane 0,6 kg,
  11. mleko UHT 7 l,
  12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
  14. szynka drobiowa 3 kg,
  15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  18. cukier biały 4 kg,
  19. olej rzepakowy 4 l;   
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywności do Banku Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8  , 82-300  Elbląg tel. 55 6486611

 mail.: bzelblag@wp.pl,

 następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo

do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności w Elblągu na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronnie internetowej Banku Żywności w Elblągu.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne ( OPL ) rzesz podopiecznych to:

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Lista OPL 

"Aktualizacja na dzień 31-03-2018 r.

Gdzie można odebrać żywność ( OPL )

 

1

GOPS w Iławie

ul. Dąbrowskiego 17 A       14-200 Iława

89 6443044

2

MGOPS we Fromborku

ul. Młynarska 5 b                     14-530 Frombork

552 437 535

3

MGOPS w Młynarach

ul. Dworcowa 25       14-420 Młynary

552 486 720

4

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Tolkmicku

ul.Sportowa 1          82-340 Tolkmicko

552 316 324

5

GOPS Elbląg

ul.Browarna 85          82-300 Elbląg

552 371 065

6

GOPS Gronowo Elbląskie

ul. Łączności 3         82-335 Gronowo Elbląskie

55-2315610

7

MGOPS w Suszu

ul. Wybickiego 6                     14-240 Susz

552 787 995

8

MOPS w  Zalewie

ul. Traugutta 4                14-230 Zalewo

897 588 961

9

Punkt Socjalny "Pajdka" przy Banku Żywności w Elblągu

ul. Stefczyka 7/8            82-300 Elbląg

556 486 611

10

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Elblągu

ul. 1 Maja 1               82-300 Elbląg

552 337 593

11

Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu

ul. Obrońców Pokoju 7 A                             82-300 Elbląg

881489749

12

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 'KARAN' w Elblągu

ul. Robotnicza 29        82-300 Elbląg

55-2327893, 

13

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących "Od nowa…" w Elblągu

ul. Nowodworska 49                                                   82-300 Elbląg

55-6256281

14

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Konopnickiej 19

82-100 Nowy Dwór Gdański

55-2472172

 

Znalezione obrazy dla zapytania popż 2014-2020

PODPROGRAM 2016 - EFEKTY

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak:  makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

 1. Współpracowaliśmy z 14 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 10 389 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 508,7352 ton żywności;
  • 95 803 paczek żywnościowych;
  • 51 951 posiłków;
 4. W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 191 warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział 2 158  osób.
 5. Rodzaje warsztatów:

 

Znalezione obrazy dla zapytania popż 2014-2020

PODPROGRAM 2016

Uwaga- najważniejsze zmiany w Wytycznych Instytucji Zarzadzającej ( MPRiPS ) z dnia 28-12-2016 r.

 

§ 6 Pkt 3. Otrzymuje brzmienie:

„Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie .

§ 6 Pkt 4.c. otrzymuje brzmienie:

„przestrzegać zasad wydawania paczki żywnościowej określonych w Wytycznych IZ:

Paczka żywnościowa dla 1 odbiorcy końcowego oznacza: minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.

Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2016 obejmuje:

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 01.04.2016- 15.07.2017.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2016 – czerwiec 2017  

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
  1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skład zestawu. Zestaw artykułów spożywczych obejmuje: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet  z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.
  2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]
 2. Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.
 3. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 4. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 5. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do:

 

Banku Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8 , 82-300 Elbląg,   tel. 55 6486611,  mail: bzelblag@wp.pl

lub Federacji Polskich Banków Żywności al. Jerozolimskie 30/8, 00-024 Warszawa , tel. 22 6546400

lub Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

 

 

 

Gdzie można odebrać żywność ( OPL )

 

1

GOPS w Iławie

ul. Andersa 2 A         14-200 Iława

896 490 818

2

MGOPS we Fromborku

ul. Młynarska 5 b                     14-530 Frombork

552 437 535

3

MGOPS w Młynarach

ul. Dworcowa 25       14-420 Młynary

552 486 720

4

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Tolkmicku

ul.Sportowa 1          82-340 Tolkmicko

552 316 324

5

GOPS Elbląg

ul.Browarna 85          82-300 Elbląg

552 371 065

6

GOPS Gronowo Elbląskie

ul. Łączności 3         82-335 Gronowo Elbląskie

55-2315610

7

MGOPS w Suszu

ul. Wybickiego 6                     14-240 Susz

552 787 995

8

MOPS w  Zalewie

ul. Traugutta 4                14-230 Zalewo

897 588 961

9

Punkt Socjalny "Pajdka" przy Banku Żywności w Elblągu

ul. Stefczyka 7/8            82-300 Elbląg

556 486 611

10

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Elblągu

ul. 1 Maja 1               82-300 Elbląg

552 337 593

11

Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu

ul. Gwiezdna 26/27                                 82-300 Elbląg

 

12

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 'KARAN' w Elblągu

ul. Robotnicza 29        82-300 Elbląg

55-2327893, 

13

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących "Od nowa…" w Elblągu

ul. Nowodworska 49                                                   82-300 Elbląg

55-6256281

 

 

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL), takie jak:

·         włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,

·         grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).

·         pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):

·         pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,

·         wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS):

·       warsztaty kulinarne; 

·       warsztaty edukacji ekonomicznej;

·       warsztaty dietetyczne;

·       warsztaty niemarnowania żywności.

Działania opisane w pkt. b) będą realizowane przez Bank Żywności w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wytyczne na Podprogram 2016

DOKUMENTACJA DO PODPROGRAMU 2016:

Szczegółowe informacje na temat kwalifikowania podopiecznych, skierowań i oświadczeń znajdują się w Wytycznych Podprogramu 2016 – część II, pkt. 12, str. 16.

PODPROGRAM 2015 - EFEKTY

1. W ramach POPŻ - Podprogram 2015, który był realizowany w okresie od maja 2015 do czerwca 2016 do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak: mleko, ser podpuszczkowy, ser topiony, makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, kawa zbożowa, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier i olej rzepakowy.

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 10 723 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym około 695 ton żywności, w tym 104 043 paczki oraz 732 posiłki.

4. W ramach Podprogramu 2015 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 118 warsztatów.

Realizacja działań towarzyszących w Podprogramie 2015 :

-kulinarne połączone z niemarnowaniem żywności : 56 warsztatów

-żywieniowo - dietetyczne :   27 warsztatów

-edukacja ekonomiczna : 35 warsztatów

Łącznie w działaniach towarzyszących wzięło udział 1248 osób .


 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

- Podprogram 2015

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi oraz założeniami Podprogramu 2015.

Czas trwania Podprogramu 2015 : od 01-05-2015 r. do 29-02-2016 r.

Dostawy rozpoczynają się od 20.05.2015, a dystrybucja z magazynu Banku Żywności w Elblągu rozpocznie się  od 02-06-2015 r.
Obszary pomocowe w ramach Podprogramu 2015: pomoc żywnościowa (dystrybucja żywności w formie paczek lub posiłków) oraz działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne podopiecznych (zarówno dystrybucja żywności, jak i działania towarzyszące są obowiązkowe dla każdej organizacji, która zgłosi się do udziału w Programie).

Artykuły spożywcze: 17 produktów - artykuły skrobiowe (makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, herbatniki), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy, ser topiony), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, dżem truskawkowy, koncentrat pomidorowy, sok jablkowy), artykuły mięsne (klopsiki w sosie własnym, mielonka wieprzowa), cukier, olej rzepakowy, kawa.

średni miesięczny limit pomocy żywnościowej: od 3,5 kg/osobę/miesiąc do 6 kg/osobę/miesiąc. Limity nie dotyczą dzieci do 18 roku życia.

Kwalifikowalność podopiecznych: podopieczni powinni być kwalifikowani na podstawie skierowań z OPS lub list z OPS oraz oświadczeń. W przypadku osób bezdomnych dopuszczalna jest samodzielna kwalifikacja organizacji na podstawie oświadczeń.

Kryteria kwalifikowalności osób: pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane), pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe.

Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym, świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni z tym, że osoby objęte pomocą żywnościową POPŻ nie mogą wnosić opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach.

Działania towarzyszące:

1. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL):
- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np. zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne),
- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych - osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL):
warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kotroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Działania te będą realizowane przez Bank Żywności w Elblągu, w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej. Bank Żywności opracowuje scenariusze zajęć dla poszczególnych działań, zatrudnia szkoleniowców, zapewnia materiały edukacyjne, monitoruje przebieg spotkań. Organizacja (OPL) zobowiązana jest do poinformowania swoich podopiecznych o realizacji działań, zaproszenia ich do udziału i zadbania o udział określonej liczby osób w zajęciach (min. 10 - 15% podopiecznych zgłoszonych do programu). Dokładne terminy i tematyka zajęć będą ustalane w uzgodnieniu z daną organizacją.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ - ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich korzystać.

Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ.

Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach EFS i PROW w województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

3. DANE TELEADRESOWE ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM ŻYWNOŚCI W ELBLĄGU(OPL)

 

Lista organizacji odbierających żywność z Programu POPŻ - Podprogram 2015

Lp.

Nazwa Organizacji

Adres

Telefon

Mail

 

1

GOPS w Iławie

ul. Andersa 2 A         14-200  Iława

896 490 818

gops@gops.ilawa.pl

 

2

MGOPS we Fromborku

ul. Młynarska 5 b                     14-530  Frombork

552 437 535

mgops.frombork@interia.pl

 

3

MGOPS w Młynarach

ul. Dworcowa  25       14-420 Młynary

552 486 720

mgops.mlynary@gmail.com

 

4

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "LANZANIA"w Tolkmicku

ul. Świętojańska 1          82-340 Tolkmicko

 501265052

info@lanzania.pl

 

5

GOPS Elbląg

ul.Browarna 85          82-300 Elbląg

552 371 065

sekretariat@gops.gminaelblag.pl

 

6

GOPS W Gronowie Elbląskim

ul. Łączności 3         82-335 Gronowo Elbląskie

552 315 610

gops-gronowo@wp.pl

 

7

MGOPS w Suszu

ul. Wybickiego 6                     14-240 Susz

552 787 995

mgops@susz.pl

 

8

MOPS w  Zalewie

ul.Traugutta 4                  14-230 Zalewo

897 588 107

mopszalewo@op.pl

 

9

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

ul. Jaszczurczego 17                              82-300 Elbląg

55-2351885

elblag@wolontariat.org.pl

 

10

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Elblągu

ul. 1 Maja 1                      82-300  Elbląg

552 337 593

zk.elblag@psouu.org.pl

 

11

Stowarzyszenie Klub Abstynenta ŻUŁAWY w Elblągu

ul. Kosynierów Gdyńskich 13                82-300 Elbląg

55- 237 07 90      

  klubzulawy@onet.pl

 

12

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 'KARAN' w Radomiu –oddział w Elblągu

ul. Robotnicza 29        82-300 Elbląg

55-2327893

karan_elblag@wp.pl

 

13

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących "Od nowa…" w Elblągu

ul. Nowodworska 49,  82-300 Elbląg

55-6256281

odnowaelblag@wp.pl

 

 

Ogółem

 

 

   

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2014  -  EFEKTY

- objęto pomocą 10 527 osób

- wydano 7 140 paczek

- przekazano 52 119,6 kg żywności

- podejmowane działania (informowanie podopiecznych OPS o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej, informowanie beneficjentów o miejscach, gdzie mogą uzyskać pomoc żywnościową,

-współpracowano z 12 organizacjami

 

 

Nazwa organizacji

Wydano żywność w kg

 

Lp.

 
 

1

GOPS Iława

4088,0000

 

2

ZHP Hufiec Braniewo

1401,6000

 

3

Prabuckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Ubogich w Prabutach

3540,5000

 

4

Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar

2861,6000

 

5

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "LANZANIA"w Tolkmicku

5694,0000

 

6

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej w Rychlikach

3022,2000

 

7

GOPS Elbląg

2657,2000

 

8

Stowarzyszenie klub Abstynenta ŻUŁAWY  w Elblągu

248,2000

 

9

Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Elblągu

730,0000

 

10

GOPS Gronowo Elbląskie

 

Znalezione obrazy dla zapytania popż 2014-2020

 

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

1.     warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

2.     warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,

3.     programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

4.     warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. o