Menu

Tytuł Działania Towarzyszące

 

 

 

 

 

 

 

RODO

 

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

 1.  imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
 2. dochód osoby i rodziny;
 3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

 

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r. 

 

                                      EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

                                            POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

                                                                                         Podprogram 2018

                                                                                     w okresie 10.2018-12.2018

                                                                                     Działania Towarzyszące .

Przeprowadzono warsztaty :

- ekonomiczne w ilości 4 dla 85 osób

- żywieniowe w ilości 3 dla 27 osób

- kulinarne w ilości 4 dla 19 osób

- niemarnowanie żywności w ilości 3 dla 68 osób.

 

       EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

                                            POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

                                                                                         Podprogram 2018

                                                                                     w okresie 10.2018-06.2019

                                                                                     Działania Towarzyszące .

 

- 30 warsztaów kulinarnych  dla  335 osób

- 7 warsztatów żywieniowo- dietetycznych dla 107 osób

- 26 warsztatów ekonomicznych dla 532 osób

-  11 warsztatów nt. niemarnowania żywności dla 257 osób. 

Łącznie przeprowadzono 74 warsztaty dla 1231 osób.

 

 

 

 

Harmonogram działań towarzyszących w podprogramie 2018.

 

czerwiec:

 

7.06.2019 r. godz. 10:00 -  WTZ ul. Saperów w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo -dietetyczne dla Stowarzyszenia PSOUU w Elblągu.Prowadząca Barbara Bukowska oraz Aleksandra Piankowska - Flizik.

7.06.2019 r. godz. 12:00 -  WTZ ul. Saperów w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia PSOUU w Elblągu. Prowadząca Aleksandra Piankowska - Flizik.

 

12.06.2019 r. godz. 9:00 - MGOPS w Suszu ul. Wybickiego. Warsztaty ekonomiczne . Prowadząca Aleksandra Piankowska - Flizik.

 

12.06.2019 r. godz. 10:00 -  MGOPS w Suszu ul. Wybickiego. Warsztaty ekonomiczne . Prowadząca Aleksandra Piankowska - Flizik.

 

MAJ :

 

14.05.2019 r. godz. 10:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

15.05.2019 r. godz. 9:00 -  Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

17.05.2019 r. godz. 9:30 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia RAZEM w Elblągu. Prowadząca Aleksandra Piankowska -Flizik oraz  warsztaty kulinarne - prowadząca Barbara Bukowska .

 

21.05.2019 r. godz. 9:15 -  Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia RAZEM w Elblągu. Prowadząca Aleksandra Piankowska -Flizik oraz  warsztaty kulinarne - prowadząca Barbara Bukowska .

 

22.05.2019 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

28.05.2019 r. godz.10:15 - GOPS Elbląg ul. Browarna . Warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

KWIECIEŃ:

 

10.04.2019 r. godz. 10:00 - MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim. Warsztaty ekonomiczne . Prowadząca Aleksandra Piankowska-Flizik.

 

12.04.2019 r. godz. 10:30 - Miejsko- Gminne Centrum  Kultury  w Zalewie ul. Traugutta 20. Program edukacyjny nt. niemarnowania żywności  oraz warsztaty ekonomiczne . Prowadząca Barbara Bukowska oraz Aleksandra Piankowska - Flizik.

 

16.04.2019 r. godz. 9:30 - GOPS Elbląg ul. Browarna. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ . Prowadząca Aleksandra Piankowska - Flizik oraz Program edukacyjny nt. niemarnowania żywności - prowadząca Barbara Bukowska. 

 

16.04.2019 r. godz. 9:30 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA - prowadząca Barbara Bukowska. 

 

17.04.2019 r. godz. 9:30 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA - prowadząca Barbara Bukowska. 

 

18.04.2019 r. godz. 10:00 - Bank Żywności w Elblągu. Śniadanie wielkanocne dla osób starszych zakwalifikowanych do PO PŻ w Stowarzyszeniu PAJDKA w  ramach warsztatów kulinarnych  niefinansowanych . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

MARZEC:

 

1.03.2019 r. godz. 10:00 - Świetlica wiejska w Jegłowniku. Program edukacyjny oraz warsztaty ekonomiczne dla GOPS Gronowo Elbląskie. Prowadząca Barbara Bukowska oraz Rafał Narnicki.

 

5.03.2019 r. godz. 9:15 - Bank Zywności w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne NIEFINANSOWANE  dla Stowarzyszenia PAJDKA nt. zarządzania budżetem domowym, racjonalnego planowania zakupów oraz praw kansumenta. Prowadząca Aleksandra Piankowska- Flizik. 

 

5.03.2019 r. godz. 10:15 - Bank Zywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

6.03.2019 r. godz. 8:30 - Bank Zywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

8.03.2019 r. godz. 10:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty NIEFINANSOWANE dla Stowarzyszenia PAJDKA - " Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń kulinarnych , wspólne gotowanie ". Prowadząca Barbara Bukowska.

 

12.03.2019 r. godz. 10:30 - świetlica wiejska w Gronowie Elbląskim ul. Osiedlowa. Warsztaty kulinarne dla GOPS Gronowo Elbląskie. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

13.03.2019 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty kulInarne dla Stowarzyszenia PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

15.03.2019 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia RAZEM w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

15.03.2019 r. godz. 11:30 - MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim. Warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ . Prowadząca Aleksandra Piankowska -  Flizik oraz Barbara Bukowska.

 

15.03.2019 r. godz. 16:00 - Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Elblągu ul. Robotnicza 29. Warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ. Prowadząca Aleksandra Piankowska - Flizik  oraz Barbara Bukowska.

 

19.03.2019 r. godz. 10:30 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia RAZEM. Prowadząca Barbara Bukowska. 

 

22.03.2019 r. godz.10:30 - Budynek Klubu Integracji Społecznej w Ławicach. Warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny nt. niemarnowania żywności dla PO PŻ GOPS Iława. Prowadząca Aleksandra  Piankowska - Flizik.

 

26.03.2019 r. godz. 10:00 - Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

29.03.2019 r. godz. 10:30 - GOPS w Iławie. Warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny dot. niemarnowania żywności. Prowadząca Aleksandra Piankowska- Flizik oraz Barbara Bukowska.

 

 

 

Luty 2019 r. :

 

05.02.2019 r. godz. 10:30 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących " OD NOWA" w Elblągu ul. Nowodworska 49. Program edukacyjny nt. niemarnowania żywności oraz warszaty ekonomiczne . Prowadzący Barbara Bukowska, Rafał Narnicki.

 

06.02.2019 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu.  Warsztat kulinarny dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ w Stowarzyszeniu RAZEM w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

08.02.2019 r. godz. 9:15 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ  w  Stowarzyszeniu PAJDKA w  Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

19.02.2019 r. godz. 10:30 - świetlica wiejska w Gronowie Elbląskim. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ w GOPS Gronowo Elbląskie. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

20.02.2019 r. godz. 8:00 - MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ .Prowadząca Barbara Bukowska.

 

22.02.2019 r. godz. 9:30 - świetlica wiejska w Suchaczu . Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ  w MGOPS w Tolkmicku. Prowadzący Barbara Bulowska oraz Rafał Narnicki.

 

22.02.2019 r. godz. 11:00 - świetlica wiejska w Kadynach . Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ  w MGOPS w Tolkmicku. Prowadzący Barbara Bulowska oraz Rafał Narnicki.

 

26.02.2019 r.godz. 10:15 - Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ w Stowarzyszeniu PAJDKA.Prowadząca Barbara Bukowska.

 

27.02.2019 r. godz. 8:30 -  Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ w Stowarzyszeniu PAJDKA.Prowadząca Barbara Bukowska.

 

Styczeń 2019 r. :

 

11.01.2019 r. godz. 9:00 - Ośrodek kultury w Młynarach. Warsztaty żywieniowo - dietetyczne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ.Prowadzący Barbara Bukowska , Rafał Narnicki.

 

15.01.2019 r. godz.12:15 - MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim. Warsztaty  kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

18.01.2019 r. godz. 9:30 - Ośrodek kultury i sportu w Suszu.Warsztaty kulinarne  oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ. Prowadzący Barbara Bukowska , Rafał Narnicki.

 

22.01.2019 r. godz. 09:30 - MGOPS we Fromborku. Warsztaty żywieniowo - dietetyczne  oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ. Prowadząca Barbara Bukowska Rafał Narnicki.

 

25.01.2019 r. godz. 9:30 - Ośrodek kultury i sportu w Suszu.. Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ. Prowadzący Barbara Bukowska , Rafał Narnicki.

 

Grudzień :

 

12.12.2018 r. godz. 8:30 - świetlica wiejska w Gronowie Elbląskim ul. Świerkowa 8. Warsztaty żywieniowo - dietetyczne dla podopiecznych Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa podprogram 2018 , GOPS Gronowo Elbląskie. Prowadząca Barbara Bukowska , technolog żywności i żywienia człowieka oraz warsztaty ekonomiczne - prowadzący Rafał Narnicki.

 

14.12.2018 r. godz. 9:00  - Warsztaty kulinarne  w Banku Żynwości w Elblągu dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ

Podprogram 2018 , PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

19.12.2018 r. godz. 8:00  - Warsztaty żywieniowo -dietetyczne  w Banku Żynwości w Elblągu dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ

Podprogram 2018 . PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

 

 

 

 

Listopad:

 

8.11.2018 r.godz. 8:30 - Warsztaty kulinarne  w Banku Żynwości w Elblągu dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ

Podprogram 2018 , PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

9.11.2018 r. godz. 8:30 - Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących " OD NOWA " ul. Nowodworska 49 w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człowieka oraz warsztaty ekonomiczne - prowadzący Rafał Narnicki.

 

9.11.2018 r. godz. 10:00 - Warsztaty kulinarne  w Banku Żynwości w Elblągu dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ

Podprogram 2018 , PAJDKA Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

15.11.2018 r. godz. 8:30 - Warsztaty kulinarne  w Banku Żywności w Elblągu dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ

Podprogram 2018 , PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

22.11.2018 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu.Warsztaty żywieniowo - dietetyczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ Podprogram 2018,  PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człoweika.

 

23.11.2018 r. godz. 9:00 - GOPS Tolkmicko ul. Sportowa 1. Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz niemarnowania zywności dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ Podprogram 2018,  GOPS. Prowadząca Barbara Bukowska oraz warsztaty ekonomiczne - prowadzący Rafał Narnicki.

 

23.11.2018 r. godz. 10:30 - świetlica wiejska w Pogrodziu. Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz niemarnowania żywności dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ Podprogram 2018 w GOPS w Tolkmicku. Prowadząca Barbara Bukowska oraz warsztaty ekonomiczne - prowadzący Rafał Narnicki.

 

29.11.2018 r. godz.8:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty żywieniowo - dietetyczne żywności dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ Podprogram 2018 w PAJDKA . Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania popż 2014-2020

 

EFEKTY- Podprogram 2017

. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 100 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło 1521 osób.

 Rodzaje warsztatów:

• Ekonomiczne – 32  spotkań dla  534 uczestników

• Żywieniowe – 19 spotkań dla 375 uczestników

• Kulinarne – 26 spotkań dla 218 uczestników

• Niemarnowanie żywności – 23 spotkań dla 394 uczestników

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE :

 1. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL):
  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
  • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
  • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
  • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
  • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.                                             
  •  
  • 2. Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL):

 

Harmonogram działań towarzyszących w podprogramie 2017:

 

czerwiec :

 

04,11.06.2018 r.godz. 8:30 -  Bank Żywności w Elblągu. Program edukacyjny dla podopiecznych MOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

05,12.06.2018 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla podopiecznych MOPS Elbląg.Prowadząca Barbara Bukowska.

 

Maj :

 

08.05.2018 r. godz. 9:00 - GOPS w Iławie ul. Dąbrowskiego 17 a. Program edukacyjny dla podopiecznych GOPSw Iławie. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

08.05.2018 r. godz. 10:00 - GOPS w Iławie ul. Dąbrowskiego 17 a. Program edukacyjny dla zakwalifikowanych do PO PŻ  2014-2020 . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

14.05.2018 r. godz. 8:30 - MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim ul. Konopnickiej 19. Warsztaty żywieniowo- dietetyczne dla zakwalifikowanych        do PO PŻ 2014-2020. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

22.05.2018 r. godz. 9:00 - MOPS w Zalewie ul. Traugutta 4. Warsztaty żywieniowo- dietetyczne dla zakwalifikowanych  do PO PŻ 2014-2020. Prowadząca Barbara Bukowska oraz warsztaty ekonomiczne - prowadzący Rafał Narnicki.

 

 

 

kwiecień :

 

09.04.2018 r. godz.8:30 -  Bank Żywności w Elblągu. Program edukacyjny dla podopiecznych MOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

10.04.2018 r. godz. 9:30 -Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne -KULINARNIE MOCNI dla podopiecznych MOPS Elbląg.Prowadząca Barbara Bukowska.

 

10.04.2018 r. godz. 11:00 -Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne -KULINARNIE MOCNI dla podopiecznych MOPS Elbląg.Prowadząca Barbara Bukowska.

 

11.04.2018 r. godz. 13:00 - świetlica wiejska w Jegłowniku. Warsztaty kulinarne - kulinarnie mocni dla podopiecznych GOPS Gronowo Elbląskie. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

16.04.2018 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu. Program edukacyjny dla podopiecznych MOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

17.04.2018 r. godz. 09:00 - MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim ul. Konopnickiej 19. Warsztaty kulinarne -KULINARNIE MOCNI dla podopiecznych MGOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

17.04.2018 r. godz. 11:30 -Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne - KULINARNIE MOCNI dla podopiecznych MOPS Elbląg.Prowadząca Barbara Bukowska.

 

23.04.2018 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu. Program edukacyjny dla podopiecznych MOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

24.04.2018 r godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne  dla podopiecznych MOPS Elbląg.Prowadząca Barbara Bukowska.

 

 

marzec 2018r.

05.03.2018 r. godz.8:30 - Bank Żywności w Elblągu. Program edukacyjny dot. niemarnowania żywności  dla podopiecznych MOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

06.03.2018 r. godz. 9:00 - Wikielec - świetlica wiejska. Warsztaty żywieniowo - dietetyczne dla podopiecznych GOPS w Iławie.Prowadząca Barbara Bukowska.

 

06.03.2018 r. godz. 12:00 - Laseczno - świetlica wiejska. Warsztaty żywieniowo - dietetyczne dla podopiecznych GOPS w Iławie.Prowadząca Barbara Bukowska.

 

07.03.2018 r. godz. 10:00 -  Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne-KULINARNIE MOCNI dla podopiecznych MOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

12.03.2018 r. godz.8:30 -  Bank Żywności w Elblągu. Program edukacyjny dot. niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne dla podopiecznych MOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska i Katarzyna Ciszewska - Wojtas.

 

13.03.2018 r. godz. 9:00 - Ząbrowo - świetlica wiejska. Warsztaty żywieniowo - dietetyczne dla podopiecznych GOPS w Iławie.Prowadząca Barbara Bukowska.

 

14.03.2018 r. godz. 10:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne-KULINARNIE MOCNI dla podopiecznych MOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

20.03.2018 r. godz.9:00 - świetlica wiejska w Ławicach. Warsztaty żywieniowo - dietetyczne dla podopiecznych GOPS w Iławie. Prowadząca Barbara Bukowska oraz warsztaty ekonomiczne - prowadzący Rafał Narnicki.

 

20.03.2018 r. godz. 12:00 - świetlica wiejska w Rudzienicach. Warsztaty żywieniowo- dietetyczne dla podopiecznych GOPS w Iławie.Prowadząca Barbara Bukowska oraz warsztaty ekonomiczne - prowadzący Rafał Narnicki.

 

27.03.2018r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty żywieniowo- dietetyczne dla podopiecznych MOPS Elbląg.Prowadząca Barbara Bukowska.

 

27.03.2018 r. godz.11:00 - BankŻywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne - KULINARNIE MOCNI dla podopiecznych MOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

luty 2018 :

 

06.02.2018 r.godz.9:30 - MGOPS w Suszu ul. Wybickiego 6. Warsztaty żywieniowo-dietetyczne oraz ekonomiczne dla podopiecznych MGOPS w Suszu zakwalifikowanych do Programu Pomoc Żywnościowa . Prowadzące Barbara Bukowska , Katarzyna Ciszewska - Wojtas.

 

07.02.2018 r. godz.10:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne-KULINARNIE MOCNI dla podopiecznych MOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

12.02.2018 r. godz. 8:30 - ośrodek kultury w Młynarach. Warsztaty żywieniowo-dietetyczne oraz ekonomiczne dla podopiecznych MGOPS w Młynarach zakwalifikowanych do Programu Pomoc Żywnościowa. Prowadząca Barbara Bukowska oraz Katarzyna Ciszewska - Wojtas.

 

12.02.2018 r. godz.17:00 - Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Elblągu ul. Robotnicza 29.  Warsztaty żywieniowo-dietetyczne oraz ekonomiczne dla podopiecznych MOPS Elbląg zakwalifikowanych do Programu Pomoc Żywnościowa. Prowadząca Barbara Bukowska oraz Katarzyna Ciszewska - Wojtas.

 

13.02.2018 r. godz. 9:00 -  Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne-KULINARNIE MOCNI dla podopiecznych MOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

14.02.2018 r. godz.10:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne-KULINARNIE MOCNI  dla podopiecznych MOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

19.02.2018 r. godz. 8:30 -  Bank Żywności w Elblągu. Program edukacyjny dot. niemarnowania żywności dla podopiecznych MOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

20.02.2018 r. godz.09:30  - MGOPS w Suszu ( sala nr 1 ). Program edukacyjny dot. niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne  dla podopiecznych MGOPS w Suszu zakwalifikowanych do Programu Pomocy Żywnościowej.Prowadząca Barbara Bukowska - technolog żywności i żywienia człowieka oraz Katarzyna Ciszewska - Wojtas.

 

21.02.2018 r. godz.09:30  - MGOPS w Suszu ( sala nr 1 ). Program edukacyjny dot. niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne  dla podopiecznych MGOPS w Suszu zakwalifikowanych do Programu Pomocy Żywnościowej.Prowadząca Barbara Bukowska - technolog żywności i żywienia człowieka oraz Katarzyna Ciszewska - Wojtas.

 

26.02.2018 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu.Warsztaty żywieniowo- dietetyczne  oraz warsztaty ekonomiczne dla podopiecznych MOPS Elbląg zakwalifikowanych do Programu Pomoc Żywnościowa. Prowadząca Barbara Bukowska oraz Katarzyna Ciszewska - Wojtas.

 

27.02.2018 r. godz. 9:30 - GOPS Elbląg ul. Browarna.  Program edukacyjny dot. niemarnowania żywności  dla podopiecznych GOPS Elbląg zakwalifikowanych do Programu Pomoc Żywnościowa. Prowadząca Barbara Bukowska .

 

28.02.2018 r. godz. 10:00 -  Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne - KULINARNIE MOCNI dla podopiecznych MOPS Elbląg zakwalifikowanych do Programu Pomoc Żywnościowa. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

styczeń 2018 r.

 

08.01.2018 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8, warsztaty dietetyczno żywieniowe dla podopiecznych MOPS ELBLĄG. Prowadząca Barbara Bukowska oraz warsztaty ekonomiczne - prowadząca Katarzyna Ciszewska -Wojtas.

 

09.01.2018 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8, warsztaty dietetyczno żywieniowe dla podopiecznych MOPS ELBLĄG. Prowadząca Barbara Bukowska oraz warsztaty ekonomiczne - prowadząca Katarzyna Ciszewska -Wojtas.

 

10.01.2018 r. godz.9:00 -  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8, warsztaty dietetyczno żywieniowe dla podopiecznych Stowarzyszenia RAZEM w  ELBLĄGU. Prowadząca Barbara Bukowska , technolog żywności i żywienia człowieka.

 

15.01.2018 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8, warsztaty dietetyczno żywieniowe dla podopiecznych MOPS ELBLĄG. Prowadząca Barbara Bukowska oraz warsztaty ekonomiczne - prowadząca Katarzyna Ciszewska -Wojtas.

 

16.01.2018 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8, warsztaty dietetyczno żywieniowe dla podopiecznych MOPS ELBLĄG. Prowadząca Barbara Bukowska oraz warsztaty ekonomiczne - prowadząca Katarzyna Ciszewska -Wojtas.

 

17.01.2018 r. godz.9:00 - MGOPS we Fromborku ul.Młynarska 5b. Warsztaty kulinarne dla podopiecznych MGOPS Frombork. Prowadząca Barbara Bukowska , technolog żywności i żywienia człowieka. 

 

22.01.2018r. godz.9:00 - świetlica wiejska ul. Świerkowa w Gronowie Elbląskim. Warsztaty kulinarne- KULINARNIE MOCNI dla podopiecznych GOPS Gronowo Elbląskie , prowadząca Barbabra Bukowska oraz warsztaty ekonomiczne, prowadząca Katarzyna Ciszewska - Wojtas. 

 

Grudzień:

 

04.12.2017 r. godz. 8:30 - świetlica wiejska w Pagórkach. Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności - dla podopiecznych MGOPS w Tolkmicku. Prowadząca Barbara Bukowska oraz warsztaty ekonomiczne , zarządzanie budżetem domowym- prowadząca Katarzyna Ciszewska - Wojtas.

 

05.12.2017 r. godz. 9:00 - świetlica wiejska w Suchaczu. Warsztaty dietetyczno - żywieniowe - dla podopiecznych MGOPS w Tolkmicku. Prowadząca Barbara Bukowska oraz warsztaty ekonomiczne , zarządzanie budżetem domowym- prowadząca Katarzyna Ciszewska - Wojtas.

 

11.12.2017 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztatykulinarne - KULINARNIE MOCNI  oraz warszataty ekonomiczne dla podopiecznych MOPS w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska oraz Katarzyna Ciszewska - Wojtas.

 

12.12.2017 r. godz. 8:30 -  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty kulinarne- KULINARNIE MOCNI oraz warszataty ekonomiczne dla podopiecznych MOPS w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska oraz Katarzyna Ciszewska - Wojtas.

19.12.2017 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8 warsztaty dietetyczno żywieniowe dla podopiecznych MOPS ELBLĄG. Prowadząca Barbara Bukowska .

 

Listopad:

 

06.11.2017 r. godz. 9:00- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Elblągu ul. Saperów 14 D w Elblągu.Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania i  niemarnowania żywności - prowadząca Barbara Bukowska - technolog żywności i żywienia człowieka oraz warsztaty ekonomiczne - zarządzanie budżetem domowym - prowadząca Katarzyna Ciszewska- Wojtas, specjalista ds. ekonomii społecznej. Warsztaty skierowane są do osób zakwalifikowanych do Programu Pomocy Żywnościowej.

 

07.11.2017 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty kulinarne - KULINARNIE MOCNI - prowadząca Bukowska Barbara , technolog żywności i żywienia człowieka oraz warsztaty ekonomiczne - prowadząca Katarzyna Ciszewska - Wojtas, specjalistka ds. ekonomii społecznej. Warsztaty skierowane są do osób zakwalifikowanych do Programu Pomocy Żywnościowej przez MOPS Elbląg.

 

09.11.2017 r. godz. 8:30 -  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty kulinarne  - prowadząca Bukowska Barbara , technolog żywności i żywienia człowieka oraz warsztaty ekonomiczne - prowadząca Katarzyna Ciszewska - Wojtas, specjalistka ds. ekonomii społecznej. Warsztaty skierowane są do osób zakwalifikowanych do Programu Pomocy Żywnościowej przez MOPS Elbląg.

 

13.11.2017 r. godz. 8:30 -  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty kulinarne  - prowadząca Bukowska Barbara , technolog żywności i żywienia człowieka oraz warsztaty ekonomiczne - prowadząca Katarzyna Ciszewska - Wojtas, specjalistka ds. ekonomii społecznej. Warsztaty skierowane są do osób zakwalifikowanych do Programu Pomocy Żywnościowej przez MOPS Elbląg.

 

14.11.2017 r. godz. 8:30 -  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty kulinarne - KULINARNIE MOCNI - prowadząca Bukowska Barbara , technolog żywności i żywienia człowieka oraz warsztaty ekonomiczne - prowadząca Katarzyna Ciszewska - Wojtas, specjalistka ds. ekonomii społecznej. Warsztaty skierowane są do osób zakwalifikowanych do Programu Pomocy Żywnościowej przez MOPS Elbląg.

 

16.11.2017r. godz. 8:00 - Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu. Warsztaty kulinarne - KULINARNIE MOCNI, dla podopiecznych MOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

20.11.2017 r. godz. 9:00 - Dom dla Bezdomnych im. św. brata Alberta w Elblągu ul. Nowodworska 49.  Program edukacyjny dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących i Bezdomnych " Od Nowa" w Elblągu . Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

21.11.2017 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty ekonomiczne dla podopiecznych MOPS Elbląg. Prowadząca Katarzyna Ciszewska - Wojtas, specjalistka ds. ekonomii społecznej.

 

28.11.2017 r. godz. 8:30 - świetlica wiejska w Jegłowniku ul. Nogatu 15. Warsztaty kulinarne dla podopiecznych GOPS Gronowo Elbląskie. Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człowieka oraz warsztaty ekonomiczne , prowadząca Katarzyna Ciszewska - Wojtas, specjalistka ds. ekonomii społecznej.

 

30.11.2017 r. godz. 9:00 - MGOPS Frombork ul.Młynarska 5. Program edukacyjny nt. niemarnowania żywności dla podopiecznych MGOPS Frombork, prowadząca Barbara Bukowska,technolog żywności i żywienia człowieka oraz warsztaty ekonomiczne , prowadząca Katarzyna Ciszewska - Wojtas, specjalistka ds. ekonomii społecznej.

 

 

październik :

 

02.10.2017 r. godz. 9:00 - Urząd Gminy w Elblągu ul. Browarna 85. Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Pomocy Żywnościowej 2014-2020 -  Podprogram 2017  w GOPS Elbląg. Prowadząca Bukowska Barbara - technolog żywności i żywienia człowieka, oraz warsztaty ekonomiczne dot. zarządzania budżetem domowym, prowadząca Katarzyna Ciszewska - Wojtas, specjalistka ds.ekonomii społecznej.

 

16.10.2017 r. godz.9:00 - Ośrodek Kultury w Młynarach,  Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Pomocy Żywnościowej 2014-2020 -  Podprogram 2017  w  MGOPS Młynary. Prowadząca Bukowska Barbara - technolog żywności i żywienia człowieka.

 

17.10.2017 r. godz.9:00 - Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Sportowa 1.Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Pomocy Żywnościowej 2014-2020 -  Podprogram 2017  w MGOPS Tolkmicko. Prowadząca Bukowska Barbara - technolog żywności i żywienia człowieka, oraz warsztaty ekonomiczne dot. zarządzania budżetem domowym, prowadząca Katarzyna Ciszewska - Wojtas, specjalistka ds.ekonomii społecznej.

 

23.10.2017 r. godz.16:00 - Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny ''KARAN'' w Elblągu ul. Robotnicza 29. Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Pomocy Żywnościowej 2014-2020 -   Podprogram 2017  w MOPS Elbląg. Prowadząca Bukowska Barbara - technolog żywności i żywienia człowieka. 

 

24.10.2017 r. godz.8:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty kulinarne  - KULINARNIE MOCNI dla osób zakwalifikowanych do Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017, MOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

31.10.2017 r. godz. 9:00 -  świetlica wiejska w Kadynach .Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Pomocy Żywnościowej 2014-2020 -  Podprogram 2017  w MGOPS Tolkmicko. Prowadząca Bukowska Barbara - technolog żywności i żywienia człowieka, oraz warsztaty ekonomiczne dot. zarządzania budżetem domowym, prowadząca Katarzyna Ciszewska - Wojtas, specjalistka ds.ekonomii społecznej.

 

wrzesień :

 

26.09.2017 r. godz. 9:00 - świetlica wiejska - budynek OSP ul. Świerkowa 8.  Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Pomocy Żywnościowej 2014-2020 -  Podprogram 2017  w Gronowie Elbląskim. Prowadząca Bukowska Barbara - technolog żywności i żywienia człowieka.

 

 

 

 

 

Realizacja działań towarzyszących w podprogramie 2016:

 

Kulinarne    :                   60 warsztatów - 505 osób

żywieniowo - dietetyczne :   38  warsztatów - 401 osób

edukacja ekonomiczna : 61  warsztatów - 706 osób

program edukacyjny nt. niemarnowania żywności : 32 warsztaty - 546 osób

 

Łącznie w warsztatach udział wzięło 2158 osób. 

 

 

Realizacja działań towarzyszących w podprogramie 2015 :

Kulinarne połączone z niemarnowaniem żywności : 56 warsztatów

żywieniowo - dietetyczne :   27 warsztatów

edukacja ekonomiczna : 35 warsztatów

 

Łącznie w działaniach towarzyszących udział wzięło 1248 osób .

 

Harmonogram prowadzonych działań towarzyszących  w podprogramie 2016 :

 

Czerwiec :

 

01.06.2017 r.  godz.13:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty kulinarne i dietetyczno -żywieniowe dla podopiecznych MOPS Elbląg . Prowadząca Barbara Bukowska - technolog żywności i żywienia człowieka.

 

02.06.2017 r. godz.13:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty kulinarne i dietetyczno -żywieniowe dla podopiecznych MOPS Elbląg . Prowadząca Barbara Bukowska - technolog żywności i żywienia człowieka.

 

05.06.2017 r. godz.13:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty kulinarne i dietetyczno -żywieniowe dla podopiecznych MOPS Elbląg . Prowadząca Barbara Bukowska - technolog żywności i żywienia człowieka.

 

8.06.2017 r. godz.13:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty kulinarne i dietetyczno -żywieniowe dla podopiecznych MOPS Elbląg . Prowadząca Barbara Bukowska - technolog żywności i żywienia człowieka.

 

09.06.2017 r. godz.13:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty kulinarne i dietetyczno -żywieniowe dla podopiecznych MOPS Elbląg . Prowadząca Barbara Bukowska - technolog żywności i żywienia człowieka.

 

12.06.2017 r. godz. 11:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty kulinarne i dietetyczno -żywieniowe dla podopiecznych MOPS Elbląg . Prowadząca Barbara Bukowska - technolog żywności i żywienia człowieka.

 

Maj :

 

08.05.2017 r. godz. 11:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne i dietetyczno -żywieniowe dla podopiecznych Stowarzyszenia RAZEM . Prowadząca Barbara Bukowska- technolog żywności i żywienia człowieka.

 

11.05.2017 r. godz. 13:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne i dietetyczno -żywieniowe dla podopiecznych Stowarzyszenia RAZEM . Prowadząca Barbara Bukowska- technolog żywności i żywienia człowieka.

 

12.05.2017 r. godz. 13:00 - Dom dla Bezdomnych w Elblągu . Warsztaty dietetyczno - żywieniowe dla podopiecznych Stowarzyszenia OD NOWA w Elblągu.Prowadząca Bukowska Barbara, technolog żywności i żywienia człowieka oraz warsztaty ekonomiczne. Prowadząca Katarzyna Ciszewska- Wojtas.

 

15.05.2017 r. godz. 11:00 - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Elblągu ul. Saperów 14 d. Warsztaty kulinarne oraz dietetyczno -żywieniowe. Prowadząca Bukowska Barbara, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

18.05.2017 r. godz. 13:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty kulinarne i dietetyczno -żywieniowe dla podopiecznych MOPS Elbląg . Prowadząca Barbara Bukowska - technolog żywności i żywienia człowieka.

 

19.05.2017 r. godz. 13:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne i dietetyczno -żywieniowe dla podopiecznych MOPS Elbląg . Prowadząca Barbara Bukowska- technolog żywności i żywienia człowieka.

 

22.05.2017 r. godz.11:00 Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8.  Warsztaty kulinarne i dietetyczno -żywieniowe dla podopiecznych MOPS Elbląg . Prowadząca Barbara Bukowska- technolog żywności i żywienia człowieka.

 

25.05.2017 r. godz. 13:00 - Bank Żywności w Elbląg ul. Stefczyka 7-8.  Warsztaty kulinarne i dietetyczno -żywieniowe dla podopiecznych MOPS Elbląg . Prowadząca Barbara Bukowska- technolog żywności i żywienia człowieka.

 

26.05.2017 r. godz. 13:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty kulinarne i dietetyczno -żywieniowe dla podopiecznych MOPS Elbląg. Prowadząca Barbara Bukowska- technolog żywności i żywienia człowieka.

 

29.05.2017 r. godz. 11:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8.  Warsztaty kulinarne i dietetyczno -żywieniowe dla podopiecznych MOPS Elbląg . Prowadząca Barbara Bukowska- technolog żywności i żywienia człowieka.

Kwiecień :

 

03.04.2017 r. godz. 11:00 - GOPS Gronowo Elbląskie, warsztaty kulinarne dla podopiecznych GOPS . Prowadząca Bukowska Barbara, technolog żywności i żywienia człowieka oraz warsztaty dietetyczno - żywieniowe dla podopiecznych GOPS. Prowadząca Bukowska Barbara, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

06.04.2017 r. godz. 13:00 - GOPS Gronowo Elbląskie, warsztaty kulinarne dla podopiecznych GOPS . Prowadząca Bukowska Barbara, technolog żywności i żywienia człowieka oraz warsztaty dietetyczno - żywieniowe dla podopiecznych GOPS. Prowadząca Bukowska Barbara, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

07.04.2017 r. godz.13:00 - Stowarzyszenie " Od Nowa..." ul. Nowodworska 49, Elbląg . Warsztaty kulinarne dla podopiecznych. Prowadząca Barbara Bukowska , technolog żywności i żywienia człowieka.

 

07.04.2017 r.  godz. 13:00 -  Stowarzyszenie " Od Nowa... " ul. Nowodworska 49, Elbląg. Warsztaty ekonomiczne dla podopiecznych. Prowadząca Katarzyna Ciszewska - Wojtas, specjalista ds. ekonomii społecznej.

 

10.04.2017 r. godz. 12:00 - Gminne Centrum Kultury ul. Traugutta 20 w Zalewie. Warsztaty kulinarne oraz dietetyczno- żywieniowe dla podopiecznych MOPS w Zalewie. Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

13.04.2017 r. godz. 11:00 - Bank  Żywności w Elblągu . Warsztaty dietetyczno- żywieniowe dla podopiecznych MOPS w Elblągu.Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

20.04.2017 r. godz. 13:00 -  Bank  Żywności w Elblągu . Warsztaty dietetyczno- żywieniowe oraz kulinarne dla podopiecznych MOPS w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

21.04.2017 r. godz.12:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne dla podopiecznych MOPS w Elblągu. Prowadząca Katarzyna Ciszewska - Wojtas, specjalista ds. ekonomii społecznej.

 

21.04.2017 r. godz. 13:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla podopiecznych MOPS w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska , technolog żywności i żywienia człoweika.

 

24.04.2017 r. godz. 12:00 -  Gminne Centrum Kultury ul. Traugutta 20 w Zalewie. Warsztaty kulinarne oraz dietetyczno- żywieniowe dla podopiecznych MOPS w Zalewie. Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

27.04.2017 r. godz. 13:00 -  Bank  Żywności w Elblągu . Warsztaty dietetyczno- żywieniowe oraz kulinarne dla podopiecznych MOPS w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

28.04.2017 r. godz. 12:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne dla podopiecznych MOPS w Elblągu. Prowadząca Katarzyna Ciszewska - Wojtas, specjalista ds. ekonomii społecznej.

 

28.04.2017r. godz. 13:00 -  Bank  Żywności w Elblągu . Warsztaty dietetyczno- żywieniowe oraz kulinarne dla podopiecznych MOPS w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska, technolog żywności i żywienia człowieka.

 

 

 

 

 

 

Marzec :

 

06.03.2017 r. godz.12:00 - MGOPS w Suszu. Warsztaty kulinarne dla podopiecznych MGOPS w Suszu. Prowadząca Barbara Bukowska technolog żywności i żywienia człowieka.

 

06.03.2017 r. godz. 12:00 - MGOPS w Suszu, warsztaty edukacji ekonomicznej, prowadzącda Katarzyna Wojtas - Ciszewska, specjalista ekonomii społecznej.

 

09.03.2017 r. godz. 13:00 - Dom dla Bezdomnych w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących " Od Nowa...". Prowadząca Barbara Bukowska , technolog żywności i żywienia człowieka, oraz warsztaty edukacji ekonomicznej, prowadząca Katarzyna Wojtas- Ciszewska, specjalista ds. ekonomii społecznej.

 

10.03.2017 r. godz. 9:00 - GOPS Elbląg. Warsztaty edukacji ekonomicznej dla podopiecznych GOPS Elbląg, prowadząca Katarzyna Wojtas- Ciszewska, specjalista ds. ekonomii społecznej.&l